Teini-ikäisten työttömyys tulevaisuudessa

Blog

Nuorten työttömyydellä tarkoitetaan 15-24-vuotiaiden työttömyyttä. Nuorten työttömyys on kasvava ongelma, sillä se voi johtaa esimerkiksi huumaavien aineiden tai alkoholin liialliseen käyttöön ja syrjäytymiseen. Työttömäksi lasketaan henkilö, jolla ei ole töitä, mutta etsii aktiivisesti töitä. Nuorten työttömyysaste on korkeampi kuin aikuisten työttömyysaste joka puolella maailmaa.Työttömyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa koulutuksen laatu ja asianmukaisuus, joustamattomat työmarkkinat ja säännöstelyt. Valtion säännösten mukaan nuoret eivät saa työskennellä myöhään yöllä, varsinkaan koulun ohella, siksi työntekijät eivät vältti palkkaa. Yhden tutkimuksen mukaan jopa 55 % työnantajista uskoivat, että työnhakijoilta puuttuvat työhön tarvittavat taidot, sillä nykyinen opetussuunnitelma ei tämän päivän töihin valmista. Teini-ikäisten keskuudessa ennen suositut työt esimerkiksi kaupan alalla ovat nykyään vanhempien työntekijöiden, jopa eläkeläisten hallussa. Uusia mahdollisuuksia luovat kuitenkin kasvava verkkokauppojen, kuten Amazonin ja erilaisten yritysten verkkochattien määrän kasvaminen. Nämä työt eivät välttämättä vaadi korkeakoulututkintoa, mutta mahdollistavat hyvän palkkatason ja edut.

Suomen työttömyysaste

Työttömyys nuorten keskuudessa on lisääntynyt, mutta opiskelijoiden määrä on kasvanut. Kesä- ja osa-aikaistyöt ovat hyvä keino opiskeluaikana hankkia tarvittavaa työkokemusta, suhteita ja perustaitoja. Opiskelu ja omillaan asuminen voi osoittautua kalliiksi, ja vaikka Suomessa nuorien opiskelua ja asumista tuetaan hyvin, ei se aina riitä. Myös tämän takia nuoria kannustetaan hankkimaan esimerkiksi ilta- tai viikonlopputöitä.Korkeakoulututkinnon suorittamisen esimerkiksi Yhdysvalloissa on erittäin kallista, ja on yleistä, että vanhemmat avustavat nuoren kuluissa opintojen loppumiseen asti. Nuori ei opi tekemään itse töitä rahojensa eteen ja joutuu valmistuessaan tyhjän päälle. Tämä voi johtaa vääriin valintoihin paineiden alla, ja nuori saattaa sekaantua rahan takia esimerkiksi huumebisneksiin, aikuisviihteeseen tai hyväksikäyttösuhteisiin.Paineet koulussa menestymisestä tai työmarkkinoista voi aiheuttaa ahdistusta ja masennusta. Työttömyys voi johtaa köyhyyteen. Työttömyys johtaa syrjäytymiseen yhteiskunnasta, ja nuorilla, jotka eivät opiskele tai työskentele, ei ole mahdollisuutta kehittää osaamistaan ja taitojaan.Nykyajan nuorisoa kutsutaan ”menetetyksi sukupolveksi”, sillä työttömyys on heidän keskuudessaan enemmän normi kuin poikkeus. Teini-iän työttömyys voi vaikuttaa tuloihin jopa vielä 20 vuoden ajan. Tutkimusten mukaan nuoret, jotka työskentelevät koulun ohella, tienaavat 11 % enemmän tulevaisuudessa kuin nuorena työttömänä olleet. Euroopan Unionin jäsenmaitten keskuudessa nuorten työttömyysaste on 22,5 %, ja Etelä-Afrikassa jopa yli 50 %. Yhdysvalloissa yli 9,4 miljoonaa nuorta ei käy koulussa tai töissä, ja Kreikassa työttömyysaste on korkein koko maailmassa: vuonna 2008 työttömyysaste oli jopa 72 %.Uhkana valtioille on nuorten maastomuutto. Jos kotimaasta ei löydy sopivaa työtä, lähdetään sitä etsimään rajojen toiselta puolen, ja näin nuoren kotimaa menettää tärkeitä resursseja. Nuoret omaavat erilaisia ja luovia ajattelutapoja, joita työnantajat etsivät. Nuoret voivat auttaa edistämään valtion taloudellista kasvua, ja siksi on tärkeää tehdä töitä nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi.

Työnhaun aloittaminen

Työharjoittelu

Ensimmäiset työt ja harjoittelut ovat tärkeitä johdattajia oikeaan työelämään. Nuori oppii oman tekemisen aikataulutusta, täsmällisyyttä, ryhmätyöskentelyä ja muita perustaitoja. Ensimmäisiä töitä voi olla esimerkiksi naapurin koiran ulkoilutus, pihan siivoaminen tai yksinkertainen kioskityö. Hyvänä ponnistuslautana toimivat myös koulujen tai yritysten järjestämät harjoittelujaksot. Lisäksi nuoret voivat edistää työnhakuaan työvoimatoimiston tai rekrytointitapahtumien kautta.Teini-ikäinen ei välttämättä ole vielä kehittänyt omaa itsetuntoaan, eikä ole varma omasta itsestään tai osaamisestaan, mikä voi työnhakuprosessissa tuottaa vaikeuksia. Työnantajat haluavat varmoja ja rohkeita työntekijöitä. Nuoren on siis osattava myydä itseään, ja ”fake it ’til you make it” -sanonta toimiikin hyvänä mottona nuorelle työnhakijalle.