Teini-ikäisten ohjaus

Blog

Nyt enemmän kuin koskaan, koulujen painostamisen määrän, teini-iän rikollisuuden ja nuorien vaikeuksien takia teini-iän ohjaus on enemmän kuin välttämätöntä. Tämän päivän teinit elävät todella hämmentävässä maailmassa. Heillä on pääsy rajoittamattomaan määrään tietoa ja materiaalia ja jotkut niistä ovat kiistanalaisia ja sopimattomia. Kiusaaminen koulussa on uhkaavaa ja vertaispaine sekä hyväksyminen voivat olla jatkuvaa taistelua. Kotona, he voivat todistaa perheväkivaltaa, avioeroja ja asumuseroja sekä ankaria taloudellisia elinoloja. Teinit ovat tulevaisuutemme sosiaalisesti sekä taloudellisesti. Heidän kasvatuksensa ovat ratkaisevia ja voivat johtaa mallikansalaisiin ja aikuisiin.

Teini-ikäisten ohjauksen eri muodot

Kaikki alkaa ja loppuu perheestä. Jos teini on onnekas ja asuu ystävällisessä perheympäristössä, ohjauksen ensimmäinen lähde voi alkaa kotona. Teinin pitäisi tuntea olonsa mukavaksi etsiessään apua vanhemmilta, vanhemmilta sisaruksilta ja muilta perheenjäseniltä. Mikä vain ongelma, joka ilmestyy, hänen pitäisi pystyä luottamaan läheisempään perheeseen ohjauksen lähteenä. Toisaalta, tämän pitää muodostaa etusija perheenjäsenissä. Paras ohjausmenetelmä on näyttää esimerkkiä. Sanat voivat olla lohduttavia ja auttavia, mutta jos toiminta ja teot seuraavat sitä, voimme olla varmoja, että teini seuraa oikeaa polkua. Kaiken kaikkiaan, teinin mukavuus puhua mistä vain ongelmista kotona on tärkeää.Toinen teinin ohjausmenetelmä, varsinkin uskonnollisessa yhteiskunnassa, voi olla uskonnollisien hahmojen läpi. Pappi tai kuka vain muu virkamies voi toimia teinin neuvonantajana. Joko saarnauksien tai henkilökohtaisten suhteiden kautta, tietämyksen ja elämän taidot voidaan antaa teineille. Monet kirkot ympäri maailmaa kehittävät mentorointiohjelmia, jotka on erityisesti omistettu tuomaan teinit yhteen tiukkaan yhteisöön. Ohjauksen käytön peruskeino on kouluympäristön kautta. Teinit käyttävät merkittävän määrän aikaa koulussa, ollen vuorovaikutuksessa ikäisiensä ja muiden aikuisten kanssa, muodostaen suhteita ja hankkien taitoja, jotka ovat hyödyllisiä myöhemmin elämässä. Voimme harkita, että koulu on yhteiskunnan pienoiskoko. Koulussa teinien täytyy pystyä saamaan ohjausta monen kanavan kautta ja huomioida valtavan vaikutelman ongelmia.

koulutus on tulevaisuutta

Koulussa käymisen tarkoitus ja syy on hankkia tietämystä ja koulun täytyy valmistaa teinit aikuiselämään ja työmarkkinoille astumiseen. Ohjaus pitäisi keskittää ennen kaikkea tähän alueeseen. Jos teinillä on aukkoja tiettyyn aineeseen liittyen, heidän pitäisi pystyä pyytää apua opettajilta ja neuvonantajilta. Koulujen täytyy myös valmistaa teinejä valitsemaan sopiva ja täyttävä ura ja seurata polkua, joka johdattavat heidät olemaan kilpailuhenkisiä työmarkkinoilla. Erityisohjausta täytyy opettaa kouluissa, esittäen tietoja oppilaille työtilaisuuksista, yliopistoista ja korkeakoulujen opinnoista, jotta heillä on oikea käsitys markkinoista. Lopuksi ja yhtä tärkeästi, koulut on varustettava koulutetuilla psykologeilla ja asiantuntijoilla, jotka toimivat ohjaajina teinin hyvinvointiin ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Lapset ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa koulussa tai voivat kantaa taakkaa kotoa. Kiusaaminen ja suorituskyvyn ahdistuneisuus voivat myös olla epämukavuuden lähde. Jos teinit eivät puhu näistä asioista jonkun kanssa, se voi aiheuttaa monia ongelmia. Jopa opettajat ja muut koulun henkilökunta voivat toimia ohjaajina teineille, mutta on erittäin suositeltavaa, että tämä prosessi tehtäisiin koulutettujen henkilöiden avulla.

Miksi teinien ohjaaminen on tärkeää

Teinit elävät todella hämmentävässä maailmassa. He ovat kehityksen alla ja he ovat jatkuvasti monen ärsykkeen alla ja se voi johtaa heitä tekemään vääriä päätöksiä.  Päätöksiä, jotka myöhemmin johtavat epäterveellisiin suhteisiin tai vaikeuteen varmistaa pysyvää työpaikkaa. Sen lisäksi, teinit voivat olla vertaispaineen alla suorittaa toimintoja, jotka ovat normaalisti kiellettyjä heidän ikäisilleen. Yksi esimerkki on tupakointi tai juominen. Ilman ohjaajan läsnäoloa, teinien käytös voi riistäytyä käsistä, joka johtaa vakaviin ongelmiin.

Pviisauden ohjaaja

Ohjaajan läsnäoloon voit luottaa ja puhua vapaasti ja se voi olla elämää muuttavaa. Ohjaaja voi auttaa viisauden, tietämyksen ja elämän taitojen kanssa, jotka vaikuttavat suuresti teiniin ja muuntavat heidät mallikansalaisiksi, oppilaiksi, yhteisön jäseniksi ja myöhemmin työntekijiksi ja vanhemmiksi. Tämä voi myös johtaa kestäväksi ympyräksi. Jos teini saa suurta apua ohjaajalta, tämä on yleensä unohtumaton kokemus. Ja tämä teini kasvaa täysin ymmärtäen hyvän ohjauksen tärkeyden.  Myöhemmin, he toimivat itsekseen ohjaajina toisille ja varmistavat tarjoamalla yhtä unohtumattoman kokemuksen. Ohjatusta tulee sitten ohjaaja.