Koulun liian aikaisin lopettamisen ongelmat

Tämän päivän maailmassa näemme jatkuvasti monia esimerkkejä, jossa teinit ja lapset lähtevät ja lopettavat koulun liian aikaisin elämässään, joskus jopa ennen pakollisen koulutuksen loppuun suorittamista. Eri syyt voivat määritellä tämän ja se aiheuttaa monia sekaannuksia myöhemmin. Koulun tyypistä riippumatta tutkimus osoittaa, että joitakin yleisiä liipaisimia on olemassa, jotka karkottavat lapset luokkahuoneesta ennen aikojaan. Kaikista näistä syistä täytyy puhua henkilökohtaisesti alun perin koulun johdon kautta, mutta myös suuremmassa mittakaavassa perheessä, yhteisössä tai hallituksen ratkaisuissa. Koska sen taustalla olevista syistä, koulun liian aikainen lopettaminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia monella alalla.

Syyt koulun lopettamiseen

Yksi tärkeimpiä syitä koulun lopettamiseen johtuu taloudellisista ongelmista. Lapset pyrkivät usein luopumaan opinnoistaan, kun yksi tai useampi perheenjäsen lomautetaan tai irtisanotaan. Tämä lisää epäilemättömästi psykologista stressiä perheessä ja taloudellinen vaikeus voi johtaa siihen, että lapsi astuu suoraan työmarkkinoille. Koulussa vietetty aika täytyy nyt käyttää etsimään työtä selviytymissyistä. Esimerkiksi, Times Higher Educationin tutkimuksen mukaan, 27% saksalaisista oppilaista keskeyttävät opintonsa. Monessa tapauksessa lapset joutuvat ristiriitaan koulun, työn ja perheensä tukemisen välille. Ei ole kovin harvinaista, että lapset ja nuoret työskentelevät yhdessä tai monessa työssä tukeakseen perhettään opintojen seassa. Tämä voi myös aiheuttaa raskaan taakan heidän harteilleen ja lopulta johtaa siihen, että he valitsevat työt ja perheen koulun sijasta, joka haittaa heidän tulevaisuuden kehitystään ja uraansa. Älkäämme unohtako, että lapset on riippuvaisia näistä opinnoista. Moni heistä värväytyy osa-aikaisesti, mutta ovat taloudellisen avun puutteessa ja kamppailevat näiden eri roolien tasapainottelun välillä.Toinen syy, joka johtaa oppilaiden koulun keskeyttämiseen, varsinkin korkeammilla koulutuksilla, ovat opintolainat. Suuri prosenttimäärä oppilaista, varsinkin YK:ssa tai Englannissa, lainaavat rahaa lainojen muodossa tavoitellakseen kandidaatin- tai maisterintutkintoa tai tutkintotodistusta. Taloudelliset ongelmat voivat johtaa kykenemättömyyteen toteuttaa ja jättää ne maksamatta ja lopulta he keskeyttävät koulun käynnin.

Opiskelijat lopettivat koulun

Täysin eri syy oppilaiden koulun keskeyttämiseen on tietämyserojen kertymä. Suurin osa koulutusjärjestelmistä perustuu edellisen vuoden tietojen perimiseen. Joten, jos lapsi ei menestynyt hyvin tietyssä aineessa ensimmäisellä luokalla, he kohtaavat monia aukkoja toisella luokalla ja eivät voi tulla toimeen sen kanssa ja lopulta lopettavat koulunkäynnin. Korkeakouluissa ja yliopistoissa, monia tapauksia on olemassa, jossa oppilailla ei ole tarpeeksi tietämystä ja valmistelua lukiosta, he kamppailevat vaikeampien aineiden parissa. Tästä voidaan keskustella joko yksityistuntien tai intensiivisten tuntien tai jopa kommunikaation ja koulun johdon ja henkilökunnan avulla oppilaiden kanssa, jotka tuntevat olonsa epäpäteviksi. Monet oppilaat kohtaavat monenlaisia ongelmia koulussa ja koulun ulkopuolella ja usein tarvitsevat jonkun, jolle puhua ja esittää huolensa. Näiden hahmojen puuttuminen koulussa voi vaikuttaa siihen, että oppilas lopettaa koulun aikaisin.

Miksi on tärkeää, ettei koulua lopeteta liian aikaisin?

sinä voit tehdä sen

Lopettaminen ei ole ikinä ratkaisu. Ei ole väliä, kuinka ankarasti asiat ovat, on aina olemassa keinoja ohittaa mikä vain ongelma. Ei ole väliä mitä ajattelet, on aina olemassa joku, jolle voit puhua saadaksesi neuvoja. Ystäväsi, perheesi tai koulun henkilökunta voi valaista hämmentävää tilannetta. Kiistaton tosiasia on myös, että hyvän koulutuksen saaminen on tärkein etu, joka sinulla voi olla tämän päivän yhteiskunnassa. Voit saada kunnioitusta ja pysymällä koulussa voit kasvaa, parantaa potentiaaliasi, oppia ja hankkia uusia taitoja ja mahdollisesti saada työ, joka auttaa sinua kehittymään tulevaisuudessa sekä taloudellisesti että henkilökohtaisesti. Hyvä koulutus voi myös tarjota sinulle itsenäisyyttä ja antaa kyvyn aloittaa oma perheesi, ostaa oma talosi ja monia muita asioita, joista jäät paitsi jos lopetat koulunkäynnin.Tiivistettynä, voimme sanoa, että koulun kesken jättäminen voi olla kuten liikkuvasta junasta hyppääminen ennen kuin pääset päämäärääsi. Tiedämme, että koulu voi joskus olla rasittavaa ja hämmentävää, mutta se ei ole syy lopettaa. Tulet aiheuttamaan itsellesi vakavia vahinkoja, sekä pitkäaikaisesti että välittömästi. Työn löytäminen ilman pätevyyttä on vaikeampaa ja tienaat alempaa palkkaa tai joudut työskentelemään pidempiä päiviä, jotta saavuttaisit peruselintason. Töiden laatu, joita saat, ovat alempia ilman kunnollista koulutusta ja päädyt todennäköisemmin työttömäksi. Joten, kaikkien näiden syiden takia, jos ajattelet koulun keskeyttämistä, älä tee sitä. Kurkota ja puhu jollekin siitä.

HELPOTUSTA AMMATIN VALINTAAN

Tulevasta ammatista aletaan usein puhua jo päiväkodissa, tosin lasten unelmat kasvavat ajan myötä tavoitteiksi. Joissakin tapauksissa unelmista tulee tavoitteita ilman mitään muutoksia, mutta useimmiten unelma-ammatti vaihtuu vuosien varrella useampaankin otteeseen. Tämähän on ihan normaalia: lapset tutustuvat maailmaan, näkevät uusia ammatteja, ihastuvat uusiin asioihin ja tätä kautta heille syntyy uusia näkökulmia. Tapahtuu siis ihan tervettä kehitystä. Mitä sitten?

Kun On Oikean Valinnan Aika

Nykyistä sukupolvea voidaan sanoa nuoremmaksi kuin edellisiä. Tarkoitan siis sitä, että ihmisistä tulee aikuisia myöhemmin kuin viisikymmentä vuotta sitten. Tämä ei ole kuitenkaan näkynyt minkäänlaisina muutoksina koulutusjärjestelmässä, ja ammatin valinta tapahtuu samassa iässä kuin aikoja sittenkin. Huomion arvoista on siis se, että tänä päivänä tulevaa ammattia koskevia päätöksiä tehdään samassa iässä, mutta ollaan nuorempia kuin vuosikymmeniä sitten. Sama pätee naimisiin menoon, ja se on kyllä näkynyt tilastoissakin: aikaisemmin mentiin naimisiin paljon nuorempina kuin nykyisin, mutta kun naimisiin menolla ei ole mitään valtion tai järjestelmän asettamia aikarajoja, tilastot muuttuivat. Koulutuksen kanssa tämä ei päde, koska muutoksia varten tarvitaan muutoksia koulutusjärjestelmään, joita tuskin tullaan lähitulevaisuudessa tekemään.

Kun On Oikean Valinnan Aika

Toisaalta, nuorisolla on nyt tosi hyvin saatavilla erilaisia ammatin valintaan liittyviä työkaluja ja tiedon lähteitä. Vielä kymmenen tai parikymmentä vuotta sitten tutustuminen erilaisiin ammatteihin tapahtui koulussa, yhteiskunnan kanssa kommunikoiden ja erilaisten yritysvierailujen kautta. Tänä päivänä netissä on olemassa lukuisia resursseja, joista kuka tahansa voi saada juuri sitä tietoa, jota hän kaipaa. Lisäksi moni näistä resursseista kertoo erilaisista ammateista ilman, että lukija kävisi määrätietoisesti etsimässä niistä tietoa, eli ne resurssit toimivat ikään kuin proaktiivisesti ja saavat lukijan tutustumaan siihen, mikä häntä saattaa kiinnostaa, mutta minkä olemassa olosta hän ei vaan vielä ole ollut tietoinen. Erilaisiin ammatteihin tutustutetaan kertomalla tyypillisistä kyseisen ammatin työtehtävistä, mahdollisuuksista, vaadittavasta koulutuksesta ja koulutusmahdollisuuksista, palkoista, ammattiliitoista ja niin edelleen. Lisäksi on olemassa jopa ammattitestejä. Aivan mahtavaa. Meillä on siis nettiresursseja ja kouluista sekä yhteiskunnalta saatavaa tietoa, ja tällainen pohja on kyllä jo melko hyvä ja kattava siihen, että opiskelija tekisi hyviä ja hänelle itselleen sopivia valintoja. Mikä unohtui?

Mitä Enemmän Kokemusta, Sitä Enemmän Valinnanvaraa

Muistan, kun unelma-ammattinani oli tulla toimittajaksi, mutta kaikki muuttui yhdessä kuukaudessa. Minusta yritettiin tehdä toimittaja jo peruskoulun aikoina lukiosta puhumattakaan, ja olin itsekin sitä mieltä, että tällainen minusta tulee. Eräänä kesänä lähdin kuitenkin taas täysin uudelle alalle töihin: teimme pikkuremontteja ja pystytimme pikkurakennuksia työporukan kanssa, jossa vallitsi hyvä henki ja kannustava ilmapiiri. Mihin jäi se unelma siitä, että tulisin toimittajaksi? Sehän unohtui melkein saman tien, kun ymmärsin, että uusien asioiden luominen on paljon hauskempaa ja sopii minulle paljon paremmin. Vaihdoin alaa siis täysin: tulevasta toimittajasta tulikin loppujen lopuksi insinööri. Miksi näin tapahtui?

Mitä Enemmän Kokemusta, Sitä Enemmän Valinnanvaraa

Tällaisen tapauksen jälkeen olen aina ollut täysin varma siitä, että ihmisen täytyy kokeilla mahdollisimman paljon kaikkea itse, jotta hän tietää, mihin hänestä on ja mikä hänelle ei sovi millään. Oman kokemuksen kautta syntyy selkeitä käsityksiä siitä, mikä oikeasti kiinnostaa ja mikä ei. Mitä enemmän aloja ehtii vaihtaa nuorena ennen korkeakouluun menoa, sitä helpompaa on valita se oikea opiskeluala ja -paikka. Ei nuorena tarvitse olla huolissaan siitä, että CV:ssä näkyy liian monta työpaikkaa: sehän on hyvä asia, kun kokemusta on monipuolista ja erilaista. Pitkä työpaikkalista nuoren ihmisen CV:ssä ei ole merkki siitä, että hän olisi kevytmielinen. Se on merkki siitä, että hän kokeilee omia rajoja ja on monipuolisesti kehittyvä yksilö.

EI VIELÄKÄÄN TIETOA, KUKA MINUSTA TULEE ISONA

Kaikkien hyvin menestyvien maiden yhteiskunnassa on olemassa tietty menestyvän ihmisen skenaario. Ensin mennään tietysti päiväkotiin ja kouluun, sen jälkeen lukioon tai amikseen, missä saadaan kaksoistutkinto, sen jälkeen korkeakouluun, maisteriksi ja siitä sitten helposti ja näppärästi johtajaksi. Jos ei ole halukkuutta johtaa muita ihmisiä, tyydytään asiantuntijan hommiin. Tienataan suhteellisen hyvin rahaa, maksetaan veroja, säästetään, otetaan asuntolaina, sen jälkeen ostetaan vielä kesämökki ja pari autoa, käydään lomalla ulkomailla kaksi kertaa vuodessa ja pukeudutaan Stockmannissa. Siinä se menestyvä ihminen on. Onko tämä sinun skenaariosi? Oletko itse sellaisen valinnut?

Aikuiset Tietävät Kaiken Paremmin

Aikuiset Tietävät Kaiken Paremmin

Vaikka nuorina kuvittelimme, että valitsemme omat ammatit ja oman tulevaisuuden itse, se ei kuitenkaan pidä täysin paikkansa. Aikuisten vaikutus päätöksiimme näkyy siinä, miten kouluissa kehutaan lukiota suunnittelevia oppilaita ja kuinka lukiosta yritetään päästä yliopistoihin eikä ammattikorkeakouluihin. Aina pyritään ikään kuin parempaan paikkaan, vaikka oppilaitosten luokitus on yhteiskunnan laatimaa ja vain yhteiskunnalta tulee se käsitys, että ammattikorkeakoulu olisi muka huonompi kuin yliopisto. Ei se huonompi ole, se on käytännöllisempi. Lisäksi, jos kaikki menevät hakemaan korkeakoulututkintoa, ketä jää työmaille, tehtaille ja palveluihin?

Kaikki Sujuu Hyvin, Kunnes Siihen Kyllästyy

Jossain vaiheessa tämä menestyksen käsikirjoitus muuttuu omaksi rutiiniksi ja alkaa tuntua normaalilta, hyväksyttävältä, sopivalta. Vaikeiden lukioaikojen jälkeen tulee aika muuttaa pois kotoa, usein toiselle paikkakunnalle, missä opiskelua jatketaan joko yliopistossa tai korkeakoulussa. Omista tavoitteista riippuen siellä opiskelu voi olla sekä helppoa että erittäin haastavaa; tosin ne opiskelijat, jotka osasivat ottaa haasteet vastaan ja olla oikeasti kiinnostuneita opiskeluprosessista jatkuvasti ja vilpittömästi, saavat korkeakoululta paljon enemmän tietoa kuin monet muut opiskelijat, jotka tulivat korkeakouluun hakemaan vain papereita eikä tietotaitoa. Oli miten oli, mutta jossain vaiheessa korkeakoulusta valmistuneet myös työllistyvät ja alkavat elää sitä normaaliksi kutsuttua elämää asuntolainoineen, työkiireineen ja uusine perheineen. Jotkut suosivat yksinäisyyttä, mutta menestyksen skenaarioon se ei kovasti vaikuta. Ja joillekin ihmisille tällainen skenaario käy oikein hyvin, varsinkin kun käydään säännöllisesti psykologin luona ja mietitään yhdessä, miten voi helpottaa stressiä. Tämä on mahtavaa, kun tietty suunniteltu käsikirjoitus osuu oman elämän ja omien tavoitteiden kanssa yhteen, mutta on olemassa niitä muitakin tapauksia.Tiettynä hetkenä ihminen herää ja alkaa miettiä, onkohan tämä kaikki nyt sitä, mitä hän oikeasti elämältään haluaisi. Aikaiset herätykset, tiukat aikataulut, kaiken suunnittelu etukäteen, työpaikan säännöt, yhteiskunnan normit ja muut menestyksen käsitteeseen kuuluvat asiat alkavat helposti tuntua turhilta, etenkin jos tällaista ajatusta on edeltänyt ikään kuin vapaamman ihmisen kohtaaminen. Tällaisia vapaita ihmisiä kulkee meidän keskuudessa aika vähän, koska hyvin usein he eivät pidä kontakteja esimerkillisen yhteiskunnan kanssa vaan elävät sitä omaa elämää, joka heitä oikeasti kiinnostaa ja johon he ovat erittäin tyytyväisiä. Ja juuri heiltä tulee usein se motivaatio, joka saa menestyksen aloittelijat jättämään turhat suunnitelmansa ja muuttamaan jotain.

Kaikki Sujuu Hyvin, Kunnes Siihen Kyllästyy

Jotkut lähtevät matkoille ja kiertävät maapalloa etätöitä tehden. Jotkut vaihtavat ammattia täysin, mahdollisesti tyytyvät jopa pienempään palkkaan, kunhan tekevät sitä, mikä oikeasti kiinnostaa. Jotkut ryhtyvät yrittäjiksi, ja tässäkin tapauksessa ala vaihtuu hyvin helposti. Eihän se ole koskaan liian myöhäistä, vai mitä? Ei todellakaan ole. Ei siinä ole mitään huonoa tai noloa, että kolmekymppisenä et ole vieläkään päättänyt, kuka sinusta isona tulee. Vaikka takana onkin erilaista työkokemusta ja tietty koulutus, se ei vieläkään tarkoita sitä, ettet saisi kääntyä tallatulta polulta siihen suuntaan, joka tuntuu oikealta juuri sinun mielestäsi.

Teini-ikäisen haasteet tämän päivän yhteiskunnassa

Murrosikä on vaikeaa aikaa niin murrosikäiselle itselleen, kuin hänen lähipiirilleen. Teini-ikäiset kohtaavat elämässään ja omassa kehossaan paljon muutoksia, ja uudet asiat voivat hämmentää ja pelottaa. Teini-ikä on aivoille kriittinen kehitysvaihe, sillä aivot kasvavat, uusia taitoja kehittyy, ja uusia ongelmia ilmaantuu kuin tyhjästä. Hormonit voivat tehdä teinistä vanhempien silmissä hirviön, mutta on muistettava, että syy on hormoneissa eikä teinissä itsessään.Murrosiässä nuoren vartalo alkaa muuttua. Tytöillä murrosikä usein alkaa aikaisemmin kuin pojilla, joillain jo 10-vuotiaana. Murrosiässä vartalo saa uusia muotoja, tyttöjen lantio levenee ja rinnat kasvavat, ja pojat alkavat kerätä helpommin lihasmassaa. Karvoitusta alkaa kasvamaan epämiellyttäviin paikkoihin, ja hien eritys lisääntyy. Iho ja hiukset alkavat rasvoittua, mikä voi johtaa finneihin tai akneen. Sosiaalinen media lisää entisestään teini-ikäisen paineita sopeutua yhteiskuntaan. Julkisuuden henkilöt ovat tämän päivän sankareita, mutta heidän kuvankäsittelyohjelmilla muokatut kuvansa antavat usein väärän kuvan kasvavalle nuorelle. Lehdissä ja televisiomainoksissa keimailevat mallit kuvaavat murrososaa maailman ihmisistä, ja nuoret olettavat, että heidän tulee tavoitella yhtä huoliteltua ja timmiä ulkomuotoa. Murrosiässä ja vielä pitkään sen jälkeen nuoren vartalo muuttuu, mikä hämmentää nuorta entisestään.

Itsetunto-ongelmilla

Itsetunto-ongelmilla voi olla vakavia seurauksia, kuten syömishäiriöt tai itsetuhoisuus. Murrosiässä nuori alkaa etsiä omaa tyyliään ja omaa paikkaansa sosiaalisissa ryhmissä, ja virheitä tapahtuu matkan varrella. Nuoret kohtaavat tässä vaiheessa helposti esimerkiksi stressiä koulumenestyksestä, mielialanvaihteluita, ryhmäpainostusta huumaavien aineiden käyttämistä kohtaan, tai pelkoa ulkopuolelle jäämisestä. Nykypäivän teini-ikäisen mahdollisia sosiaalisissa ympäristöissä syntyviä ongelmia ovat lisäksi esimerkiksi masennus, kiusaaminen, seksuaalinen epävarmuus, huumeet, alkoholi, yli- tai alipaino, opiskeluongelmat, ja ryhmäpainostus.Teini-ikäiset usein saavat negatiivisen kuvan omasta kehostaan, vertaamalla sitä aikuisten mallien vartaloihin. Nuoret haluavat tuntea itsensä hyväksytyksi erilaisiin ryhmiin, heidän perheensä lisäksi. Ajanhallinta ja asioiden priorisointi voi aiheuttaa turhaa stressiä. Nuorilla on paljon paineita vastata kavereidensa, vanhempiensa tai yhteiskunnan odotuksia, ja samalla löytää oma polkunsa. Nuorilla on suuri riski altistua mielialahäiriöille, kuten masennukselle tai ahdistukselle. Tämä ja ryhmäpaine voi johtaa epäterveellisiin valintoihin ja tapoihin, kuten huumeiden, alkoholin tai tupakkatuotteiden käyttämiseen.Hyvät mentorit, roolimallit ja sankarit voivat olla vähissä, tai nuorilla on väärä käsitys sankaruudesta. Nykypäivänä ihaillaan sosiaalisessa mediassa näkyviä ihmisiä, julkisuuden henkilöitä, jotka näyttävät itsestään vain huolitellun pintapuolen. Tietokonepelit ja televisio ovat jo arkipäivää, ja niissä näkyy paljon väkivaltaa, seksiä ja muuta epäterveellistä mediaa. Nuoret saavat näistä näytellyistä tai virtuaalisesti luoduista kohtauksista vääristyneen kuvan asioiden todellisesta laidasta. Seksi ei ole todellisuudessa sitä, mitä pornoelokuvissa näytetään, eikä huumeiden välittäminen ole niin hohdokasta kuin elokuvissa uskotellaan.

Kauemmas kiusaajista

Koska internet on jo osa jokapäiväistä elämää suurella osalla ihmisistä, on kiusaaminenkin saanut uusia ulottuvuuksia. Nettikiusaaminen on jopa muuta kiusaamista yleisempää, sillä sitä voi tehdä anonyymisti ja kelle vaan. Usein kiusaajat eivät ymmärrä tekojensa tai sanojensa seurauksia. Teini-ikäisen on mietittävä tarkasti, kuka on oikea ystävä ja keneen kannattaa luottaa, sillä kiusaamista voi esiintyä myös lähipiirissä. Varsinkin koulussa kaikki ympärillä käyvät läpi muutoksia murrosiän iskiessä, mutta jokainen käsittelee asiaa eri tavoin, ja se voi johtaa suuriinkin konflikteihin.

syrjintä

Vaikka tänä päivänä tasa-arvoa ja seksuaalista vapautta ylistetään, on yhteiskunnalla vielä pitkä matka edessään. Nuoren on vaikeaa käsitellä omaa seksuaalisuuttaan, varsinkin jos hän kokee sen poikkeavan yleisestä mallista. Homot, lesbot ja transsukupuoliset kokevat yhä paljon syrjintää ja loukkaavia kommentteja, mikä voi ajaa nuoren piiloutumaan tietyn maskin taakse.