Nuorten ihmisten auttaminen työn hankkimisessa

Blog

Nuoret ihmiset ovat planeettamme tulevaisuus. He tulevat perimään kaikki, johon aikaisemmat sukupolvet ovat pyrkineet, suojellakseen ja lisätäkseen heidän saavutuksiaan. Tämän vuoksi on tärkeää kouluttaa ja valmistaa nuoria asianmukaisesti, jotta he voivat siirtyä sujuvasti aikuisuuteen ja astua työmarkkinoille. Vakaa asemamme on, että kaikki alkaa koulutuksesta ja kulttuurista. Uskomme, että yksi suurimmista perinteisen koulutuksen puutteista on sen riittämättömyys valmistaa nuoria aikuisten elämään. Vaikka se on ammattitaitoinen tiedon jakamisessa ja viisauden antamisessa, se ei ole niin hyvä elämän taitojen siirrossa. Uskomme, että yhteistyötä, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua ei käsitellä tarpeeksi luokkahuoneissa nykyään. Koko sukupolven lapset käyvät läpi pakollisen koulutuksen ilman, että heitä valmistellaan työmarkkinoille. Tämän takia nuorten auttaminen työn hankkimisessa täytyisi alkaa koulusta.

Miten koulut voivat auttaa?

Perinteisen opetussuunnitelman lisäksi, koulujen pitäisi yhdistää nuorten ihmisten perehdyttäminen työmarkkinaa kohti aikatauluopetukseensa. Opetus voi sisältää tietoa työmarkkinoiden nykytilanteesta, tietoa ammateista, jotka ovat tärkeimpiä ja kuinka markkinat voivat hyödyntää palkkaa, odotuksia ja yksilöllisiä oikeuksia. Yksi hyvä esimerkki tulee Romaniasta. Se on sisältänyt uranohjausohjelman koulutukseensa, jonka tarkoituksena on saada lapset mukaan urakehitysprosessiinsa viimeisimpinä vuosina alemman toiseen asteen koulutuksen aikana. Lapset asetetaan oppimisprosessin keskelle, täten he hankkivat monia elämän taitoja, jotka osoittautuvat välttämättömiksi myöhemmin elämässä.

sinun täytyy rakastaa työtäsi

Esimerkiksi, vastaavien ohjelmien kautta, nuoret voivat määrittää ja tutkia tiettyjä kiinnostuksen kohteitaan ja mieltymyksiä ja valita monesta liiketoiminnan alueesta, jotka ovat lähempänä sydäntään. Erikoistuneiden psykologien ja psykometristen testien avulla, he voivat tutustua omiin kykyihinsä ja taitoihinsa ja mihin heidän tarvitsee suunnata energiansa, jotta he voivat menestyä myöhemmin elämässä. Oppilaat voivat luoda omat ansioluettelonsa ja saatekirjeensä ja asiantuntija, esimerkiksi henkilöstöhallinnosta, tarkistaa ja muokkaa sen. He voivat myös läpikäydä “vale”-työhaastattelun keksittyihin työpaikkoihin, jotta he voivat tutustua työympäristöön. Heille voidaan opettaa tiettyjä työmoraalin ongelmia, asianmukaisia työetikettejä ja mitä he voivat odottaa työmarkkinoilta sekä mitkä heidän oikeutensa ovat työntekijänä. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tällaiset ohjelmat voivat auttaa nuoria seuraavaan urapolkuun koulun jälkeen, on se joko yliopisto, korkeakoulu tai jokin muu, joka takaa heidän menestyksensä työmarkkinoilla.

Mitä tapahtuu koulun jälkeen?

Koulu ei ole ainoa paikka, jossa nuori voi saada apua hakemaan työtä. Jos hän haluaa seurata korkeampaa koulutuksen polkua, joko korkeakoulua tai yliopistoa, saman logiikan täytyy päteä myös siellä. Näiden korkeampien laitoksien täytyy antaa laajempaa tuntemusta, mutta myös ohjata yksilöitä työmarkkinaa kohti työharjoittelujen tai koulutettujen neuvonantajien kautta. Ei ole olemassa parempaa kuin joko palkallinen tai palkaton työharjoittelu vastavalmistuneelle, jotta hän voi aloittaa ammatillisen uransa. Opetussuunnitelman moduulin ei pitäisi keskittyä vain puhtaaseen tietoon, mutta myös tämän käyttöön työmarkkinoilla. Mutta avun tarjoamisen ei pitäisi loppua korkeakouluissa tai yliopistoissa. Alku valmistumisen jälkeen on rankkaa. Työmarkkinat ovat vaikeita ja kilpailevia nykyään ja nuorten täytyy alituisesti pyrkiä hankkimaan uusia taitoja ja asiantuntemusta. Maisterintutkinnot ja/tai jotkin tietyt tutkinnot voivat olla ihanteellisia. Nuori ihminen hankkii kokemusta ja asiantuntemusta tietyllä alalla, täten hän on kilpailukykyisempi kuin muut. Suuri apu voi myös tulla työttömyyden, työvoimatoimiston ja valtion tai kansalaisjärjestöjen kautta. Ne voidaan varustaa erikoistuneilla neuvonantajilla tai asiantuntijoilla, jotka voivat ehdottaa avoimia työpaikkoja työttömille nuorille, jotka ovat lähellä heidän tutkintojaan, tietoa, erikoisalaa ja taitojansa.

opiskelijaelämä

Jokaiselle nuorelle voi olla heidän henkilökohtainen oppaansa auttamaan heitä luomaan ansioluettelonsa, saatekirjeensä ja valmistamaan heitä työpaikkatilaisuuksiin. He voivat suositella tiettyjä yrityksiä ja yhtiöitä, joihin he voivat etsiä työtä tai he voivat opastaa heidät hankkimaan lisää taitoja ja jopa vaihtamaan uraa, jos he ovat olleet työttömiä kauan. Kaiken kaikkiaan, koska työn etsiminen tämän päivän työmarkkinoilla on todella hankalaa ja haastavaa, nuoren pitäisi saada kaikki apu hän vain voi saada. Aikaisin koulusta lähtien ja sitten yliopistojen ja korkeakoulujen sekä eri työnvälitystoimistojen kautta saatu apu on välttämätöntä hyvän, vauraan ja tyydyttävän aseman takaamiseksi työmarkkinoilla, joka täyttää nuoren yksilönä ja antaa hänelle mahdollisuuden siirtyä eteenpäin elämänsä seuraavaan jaksoon.