Nuorten apukanavat mielenterveysongelmissa

Blog

Nykyajan yhteiskunta on tänä päivänä hyvinkin rankka ja se saattaa helposti aiheuttaa jopa mielenterveysongelmia ja masennusta. Nyky-yhteiskunta on täynnä erilaisia sosiaalisia paineita, joita pursuaa joka puolelta. Tämä aiheuttaa helposti erilaisia oireita, kuten mielenterveysongelmia ja pahimmassa tilanteessa jopa masentuneisuutta. Ongelmat saattavat syntyä mistä tahansa. Tämän takia onkin erittäin tärkeää, että nuorille on tarjolla riittävästi erilaisia ja monipuolisia apupalveluita. Apupalveluiden on tärkeä myös olla helposti saatavilla, jotta kynnys avun pyytämiseen ei tulisi liian suureksi. Tähän onkin luotu monia erilaisia apupuhelimia ja netissä olevia Chat-palveluita, joissa nuori pääsee ottamaan yhteyttä ammattilaiseen jopa täysin nimettömänä. Mielenterveys on olennainen osa elämää, joka antaa nuorelle valmiuden elää tervettä elämää. Se on myöskin taito, kuten muutkin. Mielenterveyttä on mahdollista treenata ja täten vahvistaa. Tällöin erilaiset apupalvelut mielenterveydelle ovat tärkeässä asiassa. Niissä toimiva aikuinen auttaa nuorta vahvistamaan omaa mielenterveyttään ja opettaa nuorille tärkeitä mielenhallitsemisen taitoja. Erilaiset mielenterveyspalvelut antavat välineitä ja materiaaleja, joilla on mahdollista kehittää omaa mieltään ammattilaisten avustuksella.

henkiset ongelmat eivät ole häpeä

Usein nuoret kokevat mielenterveysongelmat tai mielenterveydestä puhumisen häpeälliseksi. Tällöin on erittäin tärkeää, että nuori pääsee keskustelemaan ammattilaisen kanssa täysin luotettavasti kahden kesken. Tätä varten on olemassa erilaisia ilmaisia kriisipuhelimia, joihin pääsee soittamaan omalta kotisohvalta. Tällöin yhteydenottamisen askel on erittäin helppo ottaa, eikä siihen vaadita ottajalta mitään. Puhelimiin voi soittaa ihan mistä syystä tahansa. Jos tarvitsee juttukaveria tai ihan vain tunteiden vuodatukseksi. Sinne voi soittaa, vaikka ei tietäisi edes mitä haluaa sanoa tai mistä aloittaa. Tällöin linjalla oleva aikuinen voi auttaa tunnistamaan omat tunteensa ja laittaa ne sanoiksi. Usein pelkän tunteen tunnistamiseen tarvitaan apua, jolloin kriisipuhelin auttaa sen tunnistamisessa. Kriisipuhelimien tarkoitus on edistää eritaustaisten nuorten arjessa jaksamista ja arjen rytmiä. Se auttaa nuorta pitämään huolen perusarjen eri osista kuten unesta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista ja harrastuksista.Erilaisia kriisipuhelimia löytyy Suomesta lukuisia. Osa toimii valtion alla, osa kirkon ja osa on jopa yksityisiä hyväntekeväisyysjärjestöjä. On itsestä kiinni, minkä näistä kokee luonnollisimmaksi itselleen. Pääpiirteenä kuitenkin on, että melkein jokaisella on kriisipuhelin. Usein kriisipuhelimeen soittaminen on täysin ilmaista ja vaivatonta. Kriisilinjoja on erilaisia, riippuen tilanteesta. Kriisilinjoista saa helposti tietoa internetistä tai omalta terveysasemalta.

Sosiaalinen media mielenterveydessä

Mielenterveysongelmat saattavat johtua monista tekijöistä ja ne ovat hyvinkin yksilöllisiä. Erilaiset asiat vaikuttavat monella eri tavalla erilaisiin ihmisiin. Jollekin hyvinkin pieni asia saattaa tuntua maailman lopulta toiselle, jonka takia kenenkään mieltä ei voi aliarvioida tai arvostella. Toisilla mielenterveysongelmia aiheuttavat erilaiset perhetilanteet, toiselle parisuhteen loppu ja taas toiselle ulkoiset paineet. Nämä ovat hyvinkin yksilöllisiä asioita, joihin jokaisella on oikeus reagoida omalla tavallaan. Oma mieli on täysin riippuvainen jokaisen omista kokemuksista, jotka vaikuttavat eri tavalla mieleen ja sen terveyteen.

sosiaalisen median vaikutukset ihmisten mielenterveyteen

Yksi nykyajan suurista vaikuttajista on kuitenkin sosiaalinen media. Sosiaalinen media antaa meille kuvan täydellisen kauniista ihmisistä, jotka elävät täydellisen tuntuista elämää. Tämä onkin hyvin petollista mielellemme, josta on onneksi nykyään ruvettu puhumaan enemmän. Tämä kuitenkin vaikuttaa huomattavasti nykynuorten henkiseen hyvinvointiin. Mallia otetaan Instagramin vaikuttajilta, joiden elämä näyttää paremmalta kuin oma. Tämän seurauksena oma itsetunto laskee, joka taas vaikuttaa huomattavasti elämänlaatuun. Omaa elämää verrataan näihin, jolloin se saattaa vaikuttaa huonommalta kuin se oikeasti on. Siksi on kuitenkin erittäin tärkeää kertoa nuorille sosiaalisen median käytöstä ja muistuttaa, että se mikä näkyy sosiaalisessa mediassa, ei ole totuus.