Kuinka auttaa nuoria menestymään

Blog

Teini-ikäisiksi kutsutaan yleensä 13 – 19 -vuotiaita nuoria. Teini-iän vaihe on erittäin tärkeä nuoren ihmisen elämässä, sillä hän  muuttuu sillä aikana lapsesta aikuiseksi. Vaihe on usein raskas vanhempien näkökulmasta, koska heidän pitäisi pärjätä nuoren kanssa ja samalla antaa hänelle hänen  tarvitsemaansa turvaa. Aikuisten pitäisi myös osata tukea nuorta.

Murrosikä

Teini-ikään liitetään käsite murrosikä. Murrosikä alkaa yleensä noin 9-13 vuoden iässä. Tässä vaiheessa nuori käy läpi paljon fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia. Hänen aivonsa kasvavat ja hän omaksuu uusia taitoja, esimerkiksi käyttäytymisessä ja sosiaalisissa suhteissa. Hänen pitää välttämättä kokeilla uusia taitoja ja tunteet purkaantuvat usein vanhempiin. Vanhempien suositellaan olemaan pahastumatta nuoren käyttäytymiselle. Sen sijaan voidaan pysyä rauhallisena ja kuunnella nuorta, sekä täyttää tämän toiveita ja tarpeita ja antaa hänelle neuvoja. Nuori toisaalta pyrkii itsenäistymään, mutta toisaalta hän vielä tarvitsee aikuisten tukea. On tärkeää, että aikuiset osaavat suhtautua siihen oikealla tavalla.

Murrosikä

Nuoren tukeminen

Jotkut nuoret muuttavat varhain pois kotoa opiskelujen perässsä. Vanhempien pitää tarvittaessa auttaa nuorta löytämään asunto ja maksaa vakuusmaksu sekä jatkossa tarvittaessa auttaa nuorta vuokran maksamisessa omien maksukykyjen mukaisesti. Vanhempien pitää myös auttaa muuton yhteydessä ja olla tavoitettavissa silloin kun nuori tarvitsee heitä.Vanhemmat voivat tukea nuorta auttamalla löytämään hänelle sopivaa osa-aikaista työtä, jotta nuorella olisi omia tuloja. Pitää myös pitää tekemään itse hyviä työhakemuksia. On kuitenkin tärkeää säilyttää tasapaino työn, opiskelun ja levon välillä. Esimerkiksi Suomessa ei anneta liikaa kotitehtäviä, jolloin nuorille jää aikaa harrastuksiin. Nuorella pitää olla mielekästä tekemistä, harrastuksia ja tiloja, joissa viettää aikaa kavereiden kanssa. Pitää olla riittävästi selkeää apua ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, esimerkiksi erilaisia kursseja. Vanhemmilla joskus ei ole rahaa kalleisiin harrastuksiin, varsinkaan vähävaraisissa perheissä, mutta jotkut harrastukset on edullisia tai ilmaisia, ja kaupungit tarjoavat harrastuksia niin nuorille kuin koko perheille sekä esimerkiksi nuorisotiloja.Kun nuori on alaikäinen, vanhemmat voivat tukea häntä rahoillaan. Itsenäistyvälle nuorelle pitää antaa selkeää tietoa siitä, mitä tukea hän voi saada opintojen ajaksi ja asumiseen (Suomessa opintotuki, johon kuuluu opintolaina, asumistuki) sekä työttömyyden varalta (Suomessa työttömyystuki ja toimeentulotuki).  Nuorille olisi tärkeää opettaa rahankäyttöä ja oikeanlaista ruokavaliota, jotta he ostaisivat edullista ja terveellistä ruokaa tai valmistaisivat sitä itse, eivätkä tuhlaisi rahaa esimerkiksi ravintoloihin.

Nuoren tukeminen

On myös paljon nuoria, jotka eivät syystä tai toisesta ole päässeet jatkamaan opintoja, mutta eivät myöskään ole työelämässä. Tällöin nuori on vaarassa syrjäytyä ja hän voi joutua velkakierteeseen. Vanhempien ja yhteiskunnan pitäisi tukea heitä muun muassa ehkäisemällä työttömyyttä  rekrutoimalla niin, että mahdollisimman moni hakija saa työtä, järjestämällä työvalmennuskursseja ja työkokeiluja, joissa opitaan työtaitoja, sekä tarjoamalla töitä joissa aiempaa osaamista ei tarvita. Suomessa toimiva etsivä nuorisotyö etsii sellaisia nuoria, jotka ovat ilman työtä ja opiskelupaikkaa.Nuorten koulukiusaaminen on kouluissa yleistä. Pahimmillaan se häiritsee nuorten menestymistä opinnoissa sekä aiheuttaa masennusta. Koulujen pitäisi puuttua päättäväisesti koulukiusaamiseen ja tiedottaa vanhempia lastensa käyttäytymisestä. Esimerkiksi Suomessa on käytössä Vilma-järjestelmä, jonka kautta vanhemmat ja koulun henkilökunta voivat keskustella. Jos nuorella on vaikeuksia opinnoissa (esimerkiksi lukihäiriö), niin hänen pitää saada tukea (ohjausta ja .Koulukiusaamunen, velkaantuminen, työttömyys  voivat kasaantua, ja kasaantuessaan ne aiheuttavat yhä suurempaa masennusta, psyykkisiä ongelmia sekä päihteiden käyttöä ja itsemurhia. Sen vuoksi nuorille on tärkeää luoda mahdollisimaan matala kynnys hakea tarvittaessa psykologista apua.