Ikäihmisten palkkaaminen töihin

Ikäihmisten palkkaaminen töihin

Blog

Yhteiskuntamme varsinkin teollisuusmaissa on pikavauhtia kokemassa ikämurroksen, kun väestö vanhenee ja ikärakenne muuttuu. Tämä vaikuttaa väkisinkin myös työmarkkinoihin ja työelämään. Suomi on eräs nopeimmin harmaantuvista maista Euroopassa; lähivuosina poistuu työmarkkinoilta paljon enemmän ihmisiä kuin uusia aloittaa. Samalla monilla aloilla tarvittaisiin kipeästi työntekijöitä, ja tämä tulee olemaan suorastaan haaste monissa yrityksissä. Olisiko vastaus ainakin osittain siinä, että palkattaisiin myös eläkeikäisiä ihmisiä töihin?

Moni ainakin olisi valmis tekemään vaikka osa-aikatöitä, tai muuten sopivasti muokattuja tehtäviä vielä vanhuuseläkeikäisenäkin. Mutta mitä kysymyksiä tästä oikein herää, ja onko asian suhteen kenties jotain ennakkoluuloja olemassa? Lähdetäänpä katsomaan asiaa lähemmin.

Yleisiä luuloja ikääntyneistä työntekijöistä

Suomessa hallituksen puolelta on viime aikoina tullut paljonkin ehdotuksia ja keskusteluja erilaisista työllisyystoimista. Viimeisimpänä esiteltiin valtiovarainministeriöstä varsinainen röykkiöllinen toimia, joiden ansiosta työllisyyttä voitaisiin kasvattaa peräti 60.000 työntekijällä: näistä työpaikoista jopa puolet eli 30.000 työpaikkaa olisi sellaisia joihin etsittäisiin ikääntyneitä työntekijöitä. Varsin kunnianhimoinen tavoite! Mutta vaakakupissa painaa toisaalta se, että seniorikansalaisilla on varsin heikko työmarkkina-asema tällä hetkellä; työnantajat eivät halua jatkaa eläkeikäisten työuria, tai eivät palkkaa sen ikäisiä. Miksi, herää kysymys. Tähän on tietysti monta syytä, mutta eräs on se että ikääntyneestä työntekijästä on olemassa niin paljon harhaluuloja. Yksi sellaisista on, että ikääntyneellä työpanos olisi heikompi kuin nuorilla. Tämä on melkoisen karkeaa yleistämistä. Toki ikääntyminen saattaa hidastaa nopeutta fyysisissä töissä tai joissain kognitiivisissa tehtävissä, mutta erään asiantuntijan mukaan vastapainona on pidempi kokemus kuin nuorilla. Kun kokemuksellista tietoa on paljon, auttaa se vastaamaan hyvin erilaisiin työhaasteisiin, ja varsinkin yllättäviin tilanteisiin.

Eräs argumentti on että vanhemman työntekijän palkkaaminen olisi kalliimpaa kuin kolmekymppisen, johtuen suuremmasta työeläkemaksusta ja työkyvyttömyyseläkkeen vaarasta. Pääosin näin ei kuitenkaan ole; suurin osa suomalaisista yrityksistä kuuluu luokkaan, jossa palkkasumma on alle kaksi miljoonaa euroa, ja silloin nykyinen maksuluokkamalli takaa sen että maksuja tasataan voimakkaasti. Itse asiassa nuorempi työntekijä aiheuttaa suuremmat kustannukset jäädessään työkyvyttömyyseläkkeelle, vaikka lukumääräisesti toki iäkkäitä on enemmän työkyvyttömyyseläkkeellä. Suomessa myös ikääntyneitä irtisanotaan paljon herkemmin kuin vaikkapa naapurimaassa Ruotsissa, jossa ikääntyneiden irtisanomissuoja on erittäin vahva. Hyvin erilaisia asenteita ikäihmisten työntekoa kohtaan on siis eri maissakin.

Yleisiä luuloja ikääntyneistä työntekijöistä

Asennemuutosta kaivataan

Karua todellisuutta taitaa siis olla se, että ikäsyrjintää on olemassa työelämässä ja uusien työntekijöiden palkkaamisessa. Paradoksaalista on se, että työurien pidentämistä toisaalta suorastaan vaaditaan, mutta ikääntyneitä ei haluta kuitenkaan töihin siihen omaan yritykseen. Vaikka ansioluettelo olisi kilometrin pituinen, syntymäaika on se mihin huomio kiinnittyy. Olisikohan tässä asennemuutoksen aika?

Esimerkiksi Yhdysvalloissa tilanne on melko erilainen. Neljä vuotta sitten jopa 18,6 prosenttia yli 65-vuotiaista teki töitä, ja määrä on vain kasvussa. Työelämästä eläkkeelle siirtyminenkin käy monesti osa-aikatöiden kautta. Toki täytyy huomioida, että eläkevakuutusasiat ovat Yhdysvalloissa hyvin erilaiset, ja valtiollisen sosiaaliturvavakuutuksen kautta tulevat eläkkeet määräytyvät melko pitkälti maksettujen verojen ja työssäolovuosien mukaan, joten moni yksinkertaisesti haluaa kasvattaa eläkettään olemalla pidempään työelämässä. Joka tapauksessa työmarkkinat tuntuvan olevan joustavampia, ja yleinen ilmapiiri tuntuu olevan se, että myös ikäihmisiä voi, ja kannattaa, palkata töihin. Joidenkin mielestä taas ikäihmiset ovat myös uriintuneita, eivätkä voi opetella uusia taitoja. Tämäkin on asia missä ei voi yleistää; monet iäkkäämmät ovat täysin valmiita esimerkiksi kouluttautumaan enemmän tai jopa vaihtamaan täysin alaa. Jos vain motivaatiota ja kuntoa riittää, uudelleenkouluttautumista suositellaan monelta taholta myös ikääntyneille: se ei tarkoita välttämättä sitä että koko opintoputki tarvitsisi käydä läpi. Monesti myös juuri osa-aikaisia työntekijöitä tarvitaan lisää, esimerkiksi palvelualoilla, ja tämä saattaisi olla tismalleen se mitä työuraansa jatkava ikäihminen haluaisi. Rohkeus, ennakkoluulottomuus ja asennemuutos ovat nyt avaimia siihen, että uskalletaan palkata myös senioreita töihin – ehkä tämä suuntaus rantautuu myös Suomeen.