Jokapäiväiset haasteet, joita nuori aikuinen joutuu kohtaamaan arjessa

Nykyinen todellisuus on, että suurin osa valta-asemista on aikuisten hallussa. Moni yhteisö ja yritys on tietoinen asiasta ja on pyrkinyt jo yrittämään saada mukaan enemmän nuoria, ja epäilemättä tämä on askel oikeaan suuntaan. Useimmat nuoret aikuiset uskovat, että heidän suurimpana haasteena on löytää tuottava paikka yhteiskunnassa – joko paikkaa yleisessä koulutusjärjestelmässä tai tyydyttävä työ. Tässä artikkelissa käsittelemme haasteita ja nostamme esiin ratkaisuehdotuksia, miten nuoret otettaisiin mukaan keskusteluun ja lopulta päätösentekoon.

Isoimmat haasteet

Työmahdollisuuksien puute on ollut isoin haaste, joita jokainen nuori joutuu kohtaamaan arjessa. Toinen haaste on erilaiset mielenterveysongelmat. Nuoret aikuiset ovat valtava resurssi. Meillä ei ole koskaan ollut pohjoismaissa niin koulutettuja ja osaavia nuoria kuin nykyään. Samaan aikaan on sitä enemmän nuoria, jotka väittävät kärsivänsä mielisairauksista, ja nuoria, jotka eri syistä uhkaavat joutua haavoittuviin elämäntilanteisiin. Nuorten mielenterveyden lisääntyminen on yksi vakavimmista kansanterveyden haasteista Pohjoismaisissa yhteiskunnissa.

Pohjoismainen hyvinvointiprojekti

Pohjoismaiden hyvinvointiprojekti keskittyy nuoriin, jotka kärsivät tai ovat vaarassa kärsiä psyykkisistä sairauksista, sekä heidän tilanteestaan koulussa ja heidän myöhemmästä siirtymästään työelämään. Hankkeen tärkeä lisäaihe on myös varhaiseläke ja nuorten aikuisten mielenterveyden perusteella eläkkeelle siirtyminen. Osana hanketta Pohjoismaiden hyvinvointiprojekti on laatinut raportteja, jotka valaisevat kaikista Pohjoismaista sekä Grönlannista, Färsaarista ja Ahvenanmaasta erilaisia näkökohtia.

Mahdolliset ratkaisut lähtevät ymmärryksestä

Kuitenkin monta kertaa aikuiset hylkäävät ideat nopeasti, koska ”olemme jo kokeilleet sitä aikaisemmin”. Nuoret ehdottavat todennäköisemmin asioita, jotka on jo kokeiltu, koska he eivät olleet täällä kuullakseen siitä ensimmäistä kertaa. Kun kutsumme nuoria tulemaan pöytään, meidän on myös jätettävä tilaa ilmaista ideoitaan ja mielipiteitään.Antakaa nuorille kohtuullinen mahdollisuus selittää idea. Ehkä heti kun kuulet lisätietoja, huomaat, että se ei ole täysin sama kuin se, mitä jo on kokeiltu. Heillä voi olla erilainen tapa toteuttaa idea. Tai ajoitus saattaa olla parempi ja on hyvät mahdollisuudet menestyä tässä vaiheessa. Jos olet kuunnellut ajatusta, mutta et silti usko, että sen toteuttaminen olisi ohjelman etujen mukaista, selitä miksi. Pelkkä ”ei” sanominen ilman selitystä voi johtaa väärinkäsityksiin. He saattavat ajatella, että hylkäät idean vain iän, kokemuksen, taitojen jne. vuoksi.

Ymmärtäminen kuinka nuoret voivat osallistua

jokainen voi antaa panoksensa

Ajatus siitä, että nuorilla ei ole niin paljon annettavaa vielä kuin aikuisilla, on juurtunut kulttuurimme. Ja aikuisena jatkamme usein samoja asioita, joita aikuiset kertoivat meille nuorena. Kaiken ikäiset nuoret voivat antaa panoksensa käydessään koulussa, työskentelemällä ruokakaupassa tai pienyrityksen omistajana. Sen sijaan, että ajattelisit, että nuoret ovat alijäämäisiä, koska heillä ei ole paljon kokemusta, ala nähdä nuorten mahdollisuus rakentaa taitojaan nuorena antamalla panoksensa ponnisteluihisi.Meillä kaikilla on opittavaa; nuoret ja aikuiset voivat oppia toisiltaan. Kuten minkä tahansa ryhmän jäsenen kanssa, selvitä, mitkä he ovat hyviä ja haasta heitä siirtämään se seuraavalle tasolle. Jos he ovat keskustelutiimissä, ehkä he olisivat kiinnostuneita auttamaan viestien kehittämisessä. Jos he ovat teknisesti taitavia, he saattavat pystyä auttamaan tapahtuman teknisessä logistiikassa. Kohtele nuoria niin, että he voivat olla johtavia sellaisenaan. Ymmärrä, että he voivat olla johtajia nyt, vaikka kasvulle on vielä varaa. Ajattele sitä: jopa niin nuorella kuin keskiasteen oppilaalla voi olla kokemusta, joka olisi arvokasta yrityksellesi. Jotkut harrastavat urheilua, kilpailevat musiikkikilpailuissa ja juoksevat opiskelijahallituksen puolesta tai järjestävät vapaaehtoistyötä. He ovat jo johtajia; tämä on vain yksi mahdollisuus vahvistaa näitä taitoja.

Nuorten apukanavat mielenterveysongelmissa

Nykyajan yhteiskunta on tänä päivänä hyvinkin rankka ja se saattaa helposti aiheuttaa jopa mielenterveysongelmia ja masennusta. Nyky-yhteiskunta on täynnä erilaisia sosiaalisia paineita, joita pursuaa joka puolelta. Tämä aiheuttaa helposti erilaisia oireita, kuten mielenterveysongelmia ja pahimmassa tilanteessa jopa masentuneisuutta. Ongelmat saattavat syntyä mistä tahansa. Tämän takia onkin erittäin tärkeää, että nuorille on tarjolla riittävästi erilaisia ja monipuolisia apupalveluita. Apupalveluiden on tärkeä myös olla helposti saatavilla, jotta kynnys avun pyytämiseen ei tulisi liian suureksi. Tähän onkin luotu monia erilaisia apupuhelimia ja netissä olevia Chat-palveluita, joissa nuori pääsee ottamaan yhteyttä ammattilaiseen jopa täysin nimettömänä. Mielenterveys on olennainen osa elämää, joka antaa nuorelle valmiuden elää tervettä elämää. Se on myöskin taito, kuten muutkin. Mielenterveyttä on mahdollista treenata ja täten vahvistaa. Tällöin erilaiset apupalvelut mielenterveydelle ovat tärkeässä asiassa. Niissä toimiva aikuinen auttaa nuorta vahvistamaan omaa mielenterveyttään ja opettaa nuorille tärkeitä mielenhallitsemisen taitoja. Erilaiset mielenterveyspalvelut antavat välineitä ja materiaaleja, joilla on mahdollista kehittää omaa mieltään ammattilaisten avustuksella.

henkiset ongelmat eivät ole häpeä

Usein nuoret kokevat mielenterveysongelmat tai mielenterveydestä puhumisen häpeälliseksi. Tällöin on erittäin tärkeää, että nuori pääsee keskustelemaan ammattilaisen kanssa täysin luotettavasti kahden kesken. Tätä varten on olemassa erilaisia ilmaisia kriisipuhelimia, joihin pääsee soittamaan omalta kotisohvalta. Tällöin yhteydenottamisen askel on erittäin helppo ottaa, eikä siihen vaadita ottajalta mitään. Puhelimiin voi soittaa ihan mistä syystä tahansa. Jos tarvitsee juttukaveria tai ihan vain tunteiden vuodatukseksi. Sinne voi soittaa, vaikka ei tietäisi edes mitä haluaa sanoa tai mistä aloittaa. Tällöin linjalla oleva aikuinen voi auttaa tunnistamaan omat tunteensa ja laittaa ne sanoiksi. Usein pelkän tunteen tunnistamiseen tarvitaan apua, jolloin kriisipuhelin auttaa sen tunnistamisessa. Kriisipuhelimien tarkoitus on edistää eritaustaisten nuorten arjessa jaksamista ja arjen rytmiä. Se auttaa nuorta pitämään huolen perusarjen eri osista kuten unesta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista ja harrastuksista.Erilaisia kriisipuhelimia löytyy Suomesta lukuisia. Osa toimii valtion alla, osa kirkon ja osa on jopa yksityisiä hyväntekeväisyysjärjestöjä. On itsestä kiinni, minkä näistä kokee luonnollisimmaksi itselleen. Pääpiirteenä kuitenkin on, että melkein jokaisella on kriisipuhelin. Usein kriisipuhelimeen soittaminen on täysin ilmaista ja vaivatonta. Kriisilinjoja on erilaisia, riippuen tilanteesta. Kriisilinjoista saa helposti tietoa internetistä tai omalta terveysasemalta.

Sosiaalinen media mielenterveydessä

Mielenterveysongelmat saattavat johtua monista tekijöistä ja ne ovat hyvinkin yksilöllisiä. Erilaiset asiat vaikuttavat monella eri tavalla erilaisiin ihmisiin. Jollekin hyvinkin pieni asia saattaa tuntua maailman lopulta toiselle, jonka takia kenenkään mieltä ei voi aliarvioida tai arvostella. Toisilla mielenterveysongelmia aiheuttavat erilaiset perhetilanteet, toiselle parisuhteen loppu ja taas toiselle ulkoiset paineet. Nämä ovat hyvinkin yksilöllisiä asioita, joihin jokaisella on oikeus reagoida omalla tavallaan. Oma mieli on täysin riippuvainen jokaisen omista kokemuksista, jotka vaikuttavat eri tavalla mieleen ja sen terveyteen.

sosiaalisen median vaikutukset ihmisten mielenterveyteen

Yksi nykyajan suurista vaikuttajista on kuitenkin sosiaalinen media. Sosiaalinen media antaa meille kuvan täydellisen kauniista ihmisistä, jotka elävät täydellisen tuntuista elämää. Tämä onkin hyvin petollista mielellemme, josta on onneksi nykyään ruvettu puhumaan enemmän. Tämä kuitenkin vaikuttaa huomattavasti nykynuorten henkiseen hyvinvointiin. Mallia otetaan Instagramin vaikuttajilta, joiden elämä näyttää paremmalta kuin oma. Tämän seurauksena oma itsetunto laskee, joka taas vaikuttaa huomattavasti elämänlaatuun. Omaa elämää verrataan näihin, jolloin se saattaa vaikuttaa huonommalta kuin se oikeasti on. Siksi on kuitenkin erittäin tärkeää kertoa nuorille sosiaalisen median käytöstä ja muistuttaa, että se mikä näkyy sosiaalisessa mediassa, ei ole totuus.

Onko korkeakoulutus pakollinen hyvää uraa varten

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinto auttaa monia löytämään sen itselleen sopivan alan ja urapolun. Samaan aikaan monet pääsevät jo suoraan ammattikoulusta, lukiosta ja jopa peruskoulusta hyvään työhön, joka tuntuu olevan se oikea polku. Erityisesti sosiaalisessa mediassa näkyvät kandidaatti- ja maisterin tutkinnon saaneet ystävät saattavat aiheuttaa pientä stressiä tai painostusta oman uravalinnan osalta.Hyvä ura on sellainen, joka on omasta mielestäsi hyvä ura. Kenenkään urapolku ei ole samanlainen, eikä kenenkään muiden polkua kannata noudattaa uskollisesti. Jokainen voi löytää sen oman kultakaivoksen tai kuningasidean kulkemalla omaa reittiään. Jonkun elämässä korkeakoulututkinto on juuri se oikea työkalu, jolla pääsee rakentamaan hyvää uraa, kun taas toisille se ei ole tarpeellinen. Jotkut urat vaativat korkeakoulututkinnon, esimerkiksi pedagogiset tehtävät. Niihin on perusteltu syy ja tätä varten kannattaa huolellisesti tutkia omien tavoitteiden perusteella, onko tutkinto pakollinen vai ei. Riippuen siitä, mitä itse siis haluat saavuttaa, korkeakoulututkinto voi olla pakollinen hyvää uraa varten tai ei.

Korkeakoulututkinto

Korkeakoulututkinto auttaa monet alkuun ja helpottaa luomaan verkostoja. Nämä verkostot ja tukiverkko eivät suinkaan ole kuitenkaan pakollisia. Ne saattavat vaikuttaa työnhaussa, mikäli tunnet jo jonkun kyseisestä yrityksestä tai ne voivat antaa sinulle pohjatietoa siitä, mihin hakemassasi työhaastattelussa kannattaa keskittyä. Nämä verkostot eivät kuitenkaan ole pakollisia ja sinulla saattaakin olla jo oma, vahva verkosto.Varsinkin ammattikorkeakouluissa pääse tekemään työharjoitteluja, jotka voivat auttaa ymmärtämään paremmin työelämää. Toisaalta, mikäli sinulta löytyy jo työkokemusta tai projektituntemusta, ei korkeakoulun työharjoittelut tuo silloin elämääsi mitään lisäarvoa. Sinulle epäsopiva tutkinto saattaa jopa heikentää motivaatiotasi ja innostusta, joten tärkeää on löytää se itselleen sopiva vaihtoehto.Yliopistotutkinto voi kuitenkin antaa varsinkin akateemisilla työpoluilla sen oikeanlaisen etumatkan. Oppimalla tietysti aiheesta ja alueesta kaiken mahdollisen, sekä kuuntelemalla professoreita, voi ennakoida mahdollisia virheitä, jotka voisivat näkyä jokapäiväisessä työssä. Tutkinto antaa monelle sen innostuksen kehittyä eteenpäin ja opiskelemalla laadukkaassa yliopistossa, voi olla varma siitä, että opittu tieto on tarpeellista.

Erilaiset tutkintovaihtoehdot – löydä itsellesi sopiva

Joillekin ihmisille täysipäiväinen opiskelu ei ole sopiva vaihtoehto. Oli syynä keskittymisvaikeudet tai taloudelliset syyt, korkeakoulututkinnon voi suorittaa myös käymällä luennoilla iltaisin ja viikonloppuisin. Tämän lisäksi korkeakoulututkinto voi olla joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta.Korkeakoulututkinnosta ei ole haittaa hakiessasi töitä ja suunnitellessasi sopivaa urapolkua. Päinvastoin siitä voi olla paljon hyötyä, mutta se ei ole pakollinen. Monet ovat löytäneet itselleen erinomaisen urapolun, joka on juuri se oikea. Korkeakoulututkinnon hankintaa kannattaa kuitenkin harkita.Yliopistot ovat akateemisempia ja keskittyvät ammattikorkeakouluihin verrattuna enemmän analyyttiseen työskentelyyn sekä tieteelliseen tutkimukseen. Ammattikorkeakouluissa työharjoittelut ja opiskelun soveltaminen työelämään on iso osa koulutusta. Itselleen sopivan tutkinnon ja opiskelutyylin löytäminen on kaikki kaikessa ja voi olla isoksi eduksi uramaailmassa.

avoimen kurssin mahdollisuudet

Tiesitkö, että korkeakoulut järjestävät myös avoimia kursseja kaikille? Tällöin ei tarvitse murehtia tutkinnon hankinnasta, vaan voi löytää oman uran kannalta sopivia kursseja ja käydä kyseisillä luennoilla oppimassa tarpeellista lisätietoa. Avoin yliopisto mahdollistaa myös sen, että mikäli päätätkin mennä opiskelemaan, monet kurssit luetaan hyväksi tutkintoa varten.Loppujen lopuksi olennaista on se, että mikä on sinun mielestäsi hyvä ura, mitä se sisältää ja mikä on oma uratavoitteesi. Itsensä kehittäminen ja uusien asioiden oppiminen ei ole haitaksi, joten tutkintokaan ei sitä todennäköisesti ole. Sen hankkiminen ei kuitenkaan ole pakollista ja jos sinulta löytyykin jo hyvä työ, joka ei tutkintoa vaadi, voit rauhassa keskittyä työhösi ilman tutkintoa.

Työttömänä olemisesta

Kaikki meistä ovat olleet työttömänä ja etsimässä sopivaa asemaa jossakin vaiheessa elämäämme. Ymmärrämme täysin, miten rasittavaa tämä tilanne voi olla henkilölle, sekä psykologisesti että käytännöllisesti. Työpaikan omistaminen voi olla täyttävää ja se voi myös tarjota selviytymiseen tarvittavia keinoja.Hakuvaihe ja ansioluettelosi lähettäminen yhdelle tai toiselle voi olla vaikeaa, raskasta ja myös pettymyksen ja itseluottamuksen puutteen lähde. Eri asemiin hakeminen ja torjutuksi tuleminen tai koskaan kuuleminen takaisin voivat olla sydäntäsärkevää sekä hämmentävää. Mutta se voi olla myös rentoutumisen, mietiskelyn ja kasvamisen ajanjakso jonkun elämässä.

Työttömyydellä voi olla monia mahdollisuuksia

Ymmärrämme, että monet ihmiset korreloivat työttömyyden stressin, levottomuuden ja itseluottamuksen puutteen kanssa. Mutta se voi olla myös pohdiskelun ajanjakso. Nyt kun sinulla on runsaasti aikaa, voit ajatella ja järjestellä elämääsi. Voit arvostella, muokata, kaunistaa tai tehdä ansioluettelosi tai saatekirjeesi uudelleen, ehkä asiantuntijan avulla. Voit pohdiskella menneisyyttäsi, mikä meni pieleen ja mikä oikein ja missä asioissa voit parantaa itseäsi tulevaisuudessa ja olla valmis seuraavaan tilaisuuteen, joka tulee koputtelemaan.Hengellisesti, työttömyys voi tarjota sinulle aikaa tutkia itseäsi ja löytää itsesi uudelleen, mistä pidät ja missä näet itsesi vuosien saatossa. Voit aloittaa uuden harrastuksen tai jatkaa siitä, mihin jäit, matkustaa paikkoihin joihin halusit aina matkustaa, lukea kirjoja jotka jätit lukematta ja yleisesti tehdä asioita, joihin sinulla ei ikinä ollut aikaa kun työskentelit tai opiskelit.

koulutus siivet

Mutta psykologisen hyvinvointisi lisäksi, sinun täytyy myös keskittyä työhösi. Nyt kun sinulla on riittävästi aikaa, voit etsiä tai värväytyä maisterintutkintoon, voit hankkia tietyn tutkinnon tai jopa mennä takaisin kouluun parantaaksesi ja hankkiaksesi uusia taitoja, jotka auttavat sinua työmarkkinoilla ja saamaan seuraavan työsi.Monilla ihmisillä on seuraava väärinkäsitys: työn etsiminen on aikaa vievä tehtävä, joka vaatii äärimmäisen huomion. Se voi olla sitä, mutta se on myös aika kasvaa ja levittää siipesi. Kun luet työpaikkailmoituksia läpi, saat selvää, mitä taitoja, tutkintotodistuksia ja pätevyyksiä vaaditaan työmarkkinoilla, mitkä ovat vahvuutesi, heikkoutesi ja asiat, joita voit parantaa. Ihmiset eivät kiinnitä huomiota näihin asioihin, kun he työskentelevät aktiivisesti, joko riittämättömän ajan vuoksi tai koska työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti ja mikä oli pakollista 2 vuotta sitten ei ole enää välttämätöntä ja päinvastoin.

Kuinka käsitellä työttömänä olemista

Yksi ensimmäisistä asioista, jonka voit tehdä kun olet vielä työelämässä, on luoda ja säilyttää oma asiakasverkkosi ja -kuntasi, jotka tukevat sinua taloudellisesti, joko kokonaan tai osittain rankan työttömyyden ajan. Sen lisäksi, tämä on jokin, jonka suhteen ihmiset erehtyvät, tosiasia on että jos olet työssä, ei tarkoita että sinun täytyisi ottaa etäisyyttä työmarkkinoilta. Pidä aina silmäsi auki uusien ja parempien tilaisuuksien varalle ja älä anna itsesi polkea paikallaan nykyisessä työssäsi. Etsi tietoa nykyisistä trendeistä ja pyrkimyksistä markkinoilla ja pidä itsesi ajan tasalla osallistumalla seminaareihin ja luentoihin, jotta et menetä kosketustasi.

työttömyys ei ole häpeä

Emme voi myöskään stressata tarpeeksi oikeutesi tietämisen merkitystä. Nykyisien yrityksien työympäristöt ovat alttiita lomautuksille, supistamisille ja rakenneuudistuksille. Tämä on lisäsyy, miksi sinun täytyy olla jatkuvasti valmistautunut. Sinun pitäisi tietää etusi, irtisanoutumispakettisi ja korvauksesi sekä missä voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi tarvittaessa. Kaiken kaikkiaan, älä häpeä tai tunne pettymystä jos olet työtön. Monet ihmiset pelkäävät tunnustaa tätä ja peittävät tämän tosiasian. Kaikki me olemme kuulleet tarinoita henkilöistä tai yrityksistä, että irtisanomisen jälkeen he silti nousivat ylös aamulla, pukeutuivat ja menivät töihin. Nykyaikainen yhteiskunta voi aiheuttaa henkilökohtaisen epäonnistumisen tunteen työttömille ihmisille, siitä lähtien kun henkilökohtainen menestys on korreloitu, siihen mitä teet ja kuinka paljon rahaa tienaat. Mutta tämä voisi olla normaali tila. Tämän päivän markkinoilla ja taloudessa, tätä ajatellaan yleisenä. Suurin osa ihmisistä ovat läpikäyneet samanlaisia prosesseja ja ovat varmasti onnistuneet nousemaan sieltä ja voittamaan lopulta. Muista vain olla aina valmis, pitämään silmäsi auki, pysymään yhteydessä työmarkkinoihin ja älä polje tyhjää, mutta anna itsesi kasvaa, levittää siipersi ja oppia uusia asioita ja taitoja jatkuvasti.

Työmarkkina

Jokainen, joka on ollut työttömänä tai työnhakijana, pelkää tätä sanaa. Työmarkkina. Kaikki me toimimme sen käskyjen mukaan ja haluamme epätoivoisesti astua siihen, mutta vain muutama oikeasti ymmärtävät sen juonittelut ja säännöt. Nuoret koulussa, sekä pakollisessa että korkeammassa, jossakin vaiheessa opintojaan heidän täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä. Mihin aineeseen heidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, minkä pääaineen heidän pitäisi valita, mihin korkeakouluun tai yliopistoon hakea. Kaikki näistä määritellään usein työvoimatoimiston tilanteen mukaan ajankohtana, tarpeet ja tilaisuudet, jotka se tarjoaa ja sen kyky omaksua työntekijät. Työmarkkina voidaan määritellä käytettävissä olevien asemien kokonaisuudeksi tietyssä paikassa, ajankohtana tai tietyssä sektorissa. Nykyisessä aikakaudessamme, työmarkkina voidaan rajoittaa tiettyyn maahan, mutta se voi myös toimia myös kansainvälisesti. Nykyään, enemmän kuin koskaan, työmarkkinoille astuminen voi muodostaa rasittavan ja stressaavan prosessin. Tämän päivän työmarkkina on todella kilpailuhenkinen siitä asti kuin monet yritykset ovat alttiita työpaikkojen leikkaamiselle, supistamiselle ja on myös yletön määrä päteviä henkilöitä, joista työnantaja voi valita. Selviytyäksesi tässä vaikeassa ja kovassa ympäristössä, sinun täytyy olla erityisen järjestäytynyt, kekseliäs, ennakoiva ja joskus onnekas.

Kuinka astua tämän päivän markkinoille

Tässä esittelemme sinulle vinkkejä ja keinoja, joiden avulla voit mahdollisesti hankkia itsellesi unelmatyösi. Sinun täytyy ensinnäkin tietää alasi. Vietä aikaa verkossa tutkimiseen ja käy läpi monet sosiaaliset mediat, urapolut ja tarpeelliset pätevyydet tiettyyn asemaan. Ei ole ikinä liian myöhäistä mennä takaisin kouluun ja hankkia uusia taitoja ja asiantuntemusta. Perusteellisen tutkimisen kautta voit löytää, mitä urapolkua muut työntekijät, joilla on samanlainen asema kuin jota haluat hakea ja yritä seurata tiiviisti samaa. Joten olet jo valmis painaessasi lähetä-nappia. Toiseksi, kun etsit avoimia työpaikkoja ja löydät sellaisen, joka sopii profiiliisi, lue huolellisesti läpi sen yksityiskohdat. Joka yrityksellä ja palkkausmanagerilla on oma hakemusprosessi, jota sinun täytyy noudattaa kirjaimellisesti. Tällä tavalla saat 100- prosenttisesti henkilökohtaisen haastattelun. Tämän lisäksi, verkostoituminen ja oman sosiaalisen ympyräsi yllä pitäminen on todella tärkeää. Voit alkaa käyttää sosiaalista mediaa hyödyksesi. Voit löytää, että hyvä LinkedIn-profiili osoittautuu hyödylliseksi. Hankit perusteellisen tietämyksen alasta ja myös ottaa yhteyttä mahdolliseen henkilöstöhallinnon asiantuntijaan ja manageriin. Sen lisäksi, palkkausmanagerit tarkistavat myös sosiaaliset profiilisi ennen päätöksen tekemistä ansioluettelosi perusteella. Voit myös ottaa osaa säännöllisiin verkostoitumis- ja ammattilaistapahtumiin, jossa voit todeta läsnäolosi ja ottaa yhteyttä vaikutusvaltaisiin henkilöihin.

luottamus

Pidä huolta, että keksit työnhakemissuunnitelman. Kohdenna päätöksentekijöitä lähettämällä heille selkeä ja suppea viesti, miten heidän yrityksensä voisi hyötyä läsnäolostasi ja taidoistasi. Ole luja, järkkymätön ja varma vahvuuksistasi. Jos sinulla on kokemusta ja asiantuntemusta jostakin tietystä asiasta, mainitse niistä. Osoita, kuinka kovasti olet työskennellyt ja kuinka päättäväinen olet työskennelläksesi heidän yrityksessään. Seuraamalla tätä, luultavimmin saat puhelun mahdolliseen tapaamiseen tai haastatteluun. Tämän lisäksi, ei haittaa, jos otat yhteyttä edelliseen tai nykyiseen työnantajaan yrityksessä, jossa haluat työskennellä. He voivat tarjota ainutlaatuisen käsityksen palkkaodotuksista sekä vinkeistä ja keinoista tiettyyn asemaan. He voivat kertoa jos sinulla on kaikki mitä haastattelun saamiseen tarvitaan ja myös, suurimmissa osissa tapauksista, he saavat siirtopalkkion ja voivat viitata sinut suoraan henkilöstöhallinnon osastolle. He ovat myös paras tiedon lähde mahdollisiin avoimiin työpaikkoihin ja työympäristöihin. Vihdoin, joskus sinun täytyy olla ennakoiva. Vain sähköpostin etsiminen verkosta ja ansioluettelosi tai hakemuksesi lähettäminen jollekin, ei välttämättä ole tarpeeksi. Voit käyttää radikaalisempia ratkaisuja. Voit ottaa yhteyttä yritykseen tai palkkausmanageriin jos olet kiinnostunut tai suoraan puhelimella, tai ilmestyä paikan päälle, pyytäen tapaamista. Ja muista pitää silmäsi auki. Työmarkkina muuttuu jatkuvasti ja uudet trendit hallitsevat maailmanlaajuisesti. Ole perillä kaikista muutoksista äläkä juutu paikallesi nykyiseen koulutukseesi ja taitoihisi. Työmarkkina vaatii päteviä, päättäväisiä ja ahkeria työntekijöitä, jotka voidaan mukauttaa ja tarjota ratkaisuja, ihmisiä, joilla on hermoja ja rohkeutta kasvaa yrityksessä, mutta myös itseään.

Nuorten sukupolvien kohtaamat ongelmat

Elämme 2010-lukua. Maailma on muuttunut paljon viime vuosikymmenten aikana. Mitä kaikkia ongelmia muutokset ovat tuoneet tullessaan? Se, mikä oli päivänselvää muutama vuosikymmen sitten, ei ole sitä enää nykyään. Ihmisten tavat ovat muuttuneet, älypuhelimet ovat juurtuneet nuoren sukupolven kämmeniin ja robotit vievät ihmisen työt. Nämä ovat osaltaan muuttaneet asioita. Kuinka tämä kaikki vaikuttaa nykyajan nuorisoon? Monellakin tavalla. Nykynuorten tulee osata pärjätä erilaisten arkisten haasteiden kanssa kuin joiden kanssa vanhempi sukupolvi aikanaan paini. Lue lisää, niin ymmärrät, mitä tarkoitamme.

Haasteita työn suhteen

Nykyajan tehtaat ja niiden koneet kehittyvät koko ajan tehokkaammiksi ja tästä syystä ihmistä ei enää välttämättä tarvita jokaiseen työtehtävään. Tämä on vähentänyt henkilöstön määrää monissa tehtaissa, joka taas on johtanut työpaikkojen vähenemiseen. Robotti on aina yhtä tarkka, se ei tarvitse taukoja eikä sen työstä tarvitse maksaa palkkaa. Työpaikan saanti on vaikeutunut myös siitä syystä, että yhä useammassa työpaikassa työntekijältä vaaditaan joko alan koulutus tai kokemusta. Tämä on tietysti mahdotonta nuorelle, joka ei ole vielä käynyt koulua loppuun. Tämä kaikki tuottaa haasteita, joihin nuoren on keksittävä ratkaisu. Monet päätyvät tekemään esimerkiksi vuokratyötä tai jopa ilmaista harjoittelutyötä. Vuokratyö saattaa sopia monelle, kun taas monet pettyvät usein, kun eivät saakaan jatkaa haluamassaan työpaikassa muutamaa kuukautta pidempään.

Odotuksia

sosiaalisen median uhat

Olet saattanut huomata, että meikit ja aiemmin aikuisten vaatteiksi luokitellut vaatteet tulevat yleisesti käyttöön huomattavasti aiemmin kuin ennen. Kaveripiiri, sosiaalinen media ja muut mediat, kuten lehdet ja tv-ohjelmat tuovat paineita ja nuori haluaa ehkä kuulua muottiin. Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa on rajua ja yhä useampi tuntee tarvetta seurata muotia ja ulkonäkönormeja. Tämä voi johtaa itsetunto-ongelmiin. Lehtien malleilla ei näy näppylöitä, he eivät ole ylipainoisia, he ovat rikkaita, käyttävät kalliita muotivaatteita ja heidän elämänsä vaikuttaa muutenkin loisteliaalta ja täydelliseltä. Tämä ei kuitenkaan ole totta, vaan lehtien luomaa illuusiota. Jokaisen tulisi pystyä olemaan oma itsensä, mutta tämä voi olla nykymaailmassa haasteellista.Myös kodin suhteen on tiettyjä odotuksia. Koti halutaan pitää siistinä ja valokuvauskelpoisena. Eihän yllätysvieraiden sovi nähdä epäsiistejä kotia. Koti sisustetaan viimeisimpien trendien mukaan, napataan kuva ja julkaistaan Instagramissa. Moni uuteen kotiin juuri muuttanut nuori saattaa kokea kotinsa epätrendikkääksi, jos ei olekaan heti varaa hienoihin valkoisiin kalusteisiin tai hopeisiin kynttilänjalkoihin. Tämä on kuitenkin usein se todellinen tilanne. Joukkoon kuulumisen tunne saattaa johtaa taloudellisiin vaikeuksiin. On kuitenkin suositeltavaa saada talous- ja työpaikka-asiat kuntoon ennen suurempia sisustuskuluja.

Ruutuaika

Netflix

Älypuhelimet ja Netflix ovat nykyaikaa. Lähes kaikilla kulkee puhelin jatkuvasti mukana ja toisilla se on kädessä aina, kun mahdollista. Tämän lisäksi katsotaan paljon televisiota tai pelataan pelejä. Koulun älylaitteiden käytöstä puhumattakaan. Päivittäinen ruutuaikasuositus on pari tuntia ja tämä ylittyy nykynuorisolla erittäin helposti. Näytön liiallinen tuijottelu aiheuttaa niin uni- kuin muitakin terveysongelmia. Nuorelle saattaa tulla ongelmia painon tai silmien kanssa. Myös aidot sosiaaliset suhteet kärsivät. Sosiaaliseen mediaan käytetty aika voi jopa ylittää aidosti ihmisten kanssa vietetyn laatuajan. Täytyy muistaa, että sosiaalisen median kautta kerätyt virtuaaliset ihmissuhteet eivät korvaa aitoja kanssakäymisiä toisten ihmisten kanssa. Näytön sinisen valon on myös todettu heikentävän unenlaatua, jolloin nuori voi heräillä yöllä tai nukahtaminen on vaikeaa. Tämä johtaa luonnollisesti väsymykseen päivällä. Ruutuaikaa tulisi pyrkiä vähentämään niin, ettei se vaikuta sosiaalisiin suhteisiin tai pidä nuorta hereillä turhan pitkään.

Teini-ikäisten ohjaus

Nyt enemmän kuin koskaan, koulujen painostamisen määrän, teini-iän rikollisuuden ja nuorien vaikeuksien takia teini-iän ohjaus on enemmän kuin välttämätöntä. Tämän päivän teinit elävät todella hämmentävässä maailmassa. Heillä on pääsy rajoittamattomaan määrään tietoa ja materiaalia ja jotkut niistä ovat kiistanalaisia ja sopimattomia. Kiusaaminen koulussa on uhkaavaa ja vertaispaine sekä hyväksyminen voivat olla jatkuvaa taistelua. Kotona, he voivat todistaa perheväkivaltaa, avioeroja ja asumuseroja sekä ankaria taloudellisia elinoloja. Teinit ovat tulevaisuutemme sosiaalisesti sekä taloudellisesti. Heidän kasvatuksensa ovat ratkaisevia ja voivat johtaa mallikansalaisiin ja aikuisiin.

Teini-ikäisten ohjauksen eri muodot

Kaikki alkaa ja loppuu perheestä. Jos teini on onnekas ja asuu ystävällisessä perheympäristössä, ohjauksen ensimmäinen lähde voi alkaa kotona. Teinin pitäisi tuntea olonsa mukavaksi etsiessään apua vanhemmilta, vanhemmilta sisaruksilta ja muilta perheenjäseniltä. Mikä vain ongelma, joka ilmestyy, hänen pitäisi pystyä luottamaan läheisempään perheeseen ohjauksen lähteenä. Toisaalta, tämän pitää muodostaa etusija perheenjäsenissä. Paras ohjausmenetelmä on näyttää esimerkkiä. Sanat voivat olla lohduttavia ja auttavia, mutta jos toiminta ja teot seuraavat sitä, voimme olla varmoja, että teini seuraa oikeaa polkua. Kaiken kaikkiaan, teinin mukavuus puhua mistä vain ongelmista kotona on tärkeää.Toinen teinin ohjausmenetelmä, varsinkin uskonnollisessa yhteiskunnassa, voi olla uskonnollisien hahmojen läpi. Pappi tai kuka vain muu virkamies voi toimia teinin neuvonantajana. Joko saarnauksien tai henkilökohtaisten suhteiden kautta, tietämyksen ja elämän taidot voidaan antaa teineille. Monet kirkot ympäri maailmaa kehittävät mentorointiohjelmia, jotka on erityisesti omistettu tuomaan teinit yhteen tiukkaan yhteisöön. Ohjauksen käytön peruskeino on kouluympäristön kautta. Teinit käyttävät merkittävän määrän aikaa koulussa, ollen vuorovaikutuksessa ikäisiensä ja muiden aikuisten kanssa, muodostaen suhteita ja hankkien taitoja, jotka ovat hyödyllisiä myöhemmin elämässä. Voimme harkita, että koulu on yhteiskunnan pienoiskoko. Koulussa teinien täytyy pystyä saamaan ohjausta monen kanavan kautta ja huomioida valtavan vaikutelman ongelmia.

koulutus on tulevaisuutta

Koulussa käymisen tarkoitus ja syy on hankkia tietämystä ja koulun täytyy valmistaa teinit aikuiselämään ja työmarkkinoille astumiseen. Ohjaus pitäisi keskittää ennen kaikkea tähän alueeseen. Jos teinillä on aukkoja tiettyyn aineeseen liittyen, heidän pitäisi pystyä pyytää apua opettajilta ja neuvonantajilta. Koulujen täytyy myös valmistaa teinejä valitsemaan sopiva ja täyttävä ura ja seurata polkua, joka johdattavat heidät olemaan kilpailuhenkisiä työmarkkinoilla. Erityisohjausta täytyy opettaa kouluissa, esittäen tietoja oppilaille työtilaisuuksista, yliopistoista ja korkeakoulujen opinnoista, jotta heillä on oikea käsitys markkinoista. Lopuksi ja yhtä tärkeästi, koulut on varustettava koulutetuilla psykologeilla ja asiantuntijoilla, jotka toimivat ohjaajina teinin hyvinvointiin ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Lapset ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa koulussa tai voivat kantaa taakkaa kotoa. Kiusaaminen ja suorituskyvyn ahdistuneisuus voivat myös olla epämukavuuden lähde. Jos teinit eivät puhu näistä asioista jonkun kanssa, se voi aiheuttaa monia ongelmia. Jopa opettajat ja muut koulun henkilökunta voivat toimia ohjaajina teineille, mutta on erittäin suositeltavaa, että tämä prosessi tehtäisiin koulutettujen henkilöiden avulla.

Miksi teinien ohjaaminen on tärkeää

Teinit elävät todella hämmentävässä maailmassa. He ovat kehityksen alla ja he ovat jatkuvasti monen ärsykkeen alla ja se voi johtaa heitä tekemään vääriä päätöksiä.  Päätöksiä, jotka myöhemmin johtavat epäterveellisiin suhteisiin tai vaikeuteen varmistaa pysyvää työpaikkaa. Sen lisäksi, teinit voivat olla vertaispaineen alla suorittaa toimintoja, jotka ovat normaalisti kiellettyjä heidän ikäisilleen. Yksi esimerkki on tupakointi tai juominen. Ilman ohjaajan läsnäoloa, teinien käytös voi riistäytyä käsistä, joka johtaa vakaviin ongelmiin.

Pviisauden ohjaaja

Ohjaajan läsnäoloon voit luottaa ja puhua vapaasti ja se voi olla elämää muuttavaa. Ohjaaja voi auttaa viisauden, tietämyksen ja elämän taitojen kanssa, jotka vaikuttavat suuresti teiniin ja muuntavat heidät mallikansalaisiksi, oppilaiksi, yhteisön jäseniksi ja myöhemmin työntekijiksi ja vanhemmiksi. Tämä voi myös johtaa kestäväksi ympyräksi. Jos teini saa suurta apua ohjaajalta, tämä on yleensä unohtumaton kokemus. Ja tämä teini kasvaa täysin ymmärtäen hyvän ohjauksen tärkeyden.  Myöhemmin, he toimivat itsekseen ohjaajina toisille ja varmistavat tarjoamalla yhtä unohtumattoman kokemuksen. Ohjatusta tulee sitten ohjaaja.

Nuorten ihmisten auttaminen työn hankkimisessa

Nuoret ihmiset ovat planeettamme tulevaisuus. He tulevat perimään kaikki, johon aikaisemmat sukupolvet ovat pyrkineet, suojellakseen ja lisätäkseen heidän saavutuksiaan. Tämän vuoksi on tärkeää kouluttaa ja valmistaa nuoria asianmukaisesti, jotta he voivat siirtyä sujuvasti aikuisuuteen ja astua työmarkkinoille. Vakaa asemamme on, että kaikki alkaa koulutuksesta ja kulttuurista. Uskomme, että yksi suurimmista perinteisen koulutuksen puutteista on sen riittämättömyys valmistaa nuoria aikuisten elämään. Vaikka se on ammattitaitoinen tiedon jakamisessa ja viisauden antamisessa, se ei ole niin hyvä elämän taitojen siirrossa. Uskomme, että yhteistyötä, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua ei käsitellä tarpeeksi luokkahuoneissa nykyään. Koko sukupolven lapset käyvät läpi pakollisen koulutuksen ilman, että heitä valmistellaan työmarkkinoille. Tämän takia nuorten auttaminen työn hankkimisessa täytyisi alkaa koulusta.

Miten koulut voivat auttaa?

Perinteisen opetussuunnitelman lisäksi, koulujen pitäisi yhdistää nuorten ihmisten perehdyttäminen työmarkkinaa kohti aikatauluopetukseensa. Opetus voi sisältää tietoa työmarkkinoiden nykytilanteesta, tietoa ammateista, jotka ovat tärkeimpiä ja kuinka markkinat voivat hyödyntää palkkaa, odotuksia ja yksilöllisiä oikeuksia. Yksi hyvä esimerkki tulee Romaniasta. Se on sisältänyt uranohjausohjelman koulutukseensa, jonka tarkoituksena on saada lapset mukaan urakehitysprosessiinsa viimeisimpinä vuosina alemman toiseen asteen koulutuksen aikana. Lapset asetetaan oppimisprosessin keskelle, täten he hankkivat monia elämän taitoja, jotka osoittautuvat välttämättömiksi myöhemmin elämässä.

sinun täytyy rakastaa työtäsi

Esimerkiksi, vastaavien ohjelmien kautta, nuoret voivat määrittää ja tutkia tiettyjä kiinnostuksen kohteitaan ja mieltymyksiä ja valita monesta liiketoiminnan alueesta, jotka ovat lähempänä sydäntään. Erikoistuneiden psykologien ja psykometristen testien avulla, he voivat tutustua omiin kykyihinsä ja taitoihinsa ja mihin heidän tarvitsee suunnata energiansa, jotta he voivat menestyä myöhemmin elämässä. Oppilaat voivat luoda omat ansioluettelonsa ja saatekirjeensä ja asiantuntija, esimerkiksi henkilöstöhallinnosta, tarkistaa ja muokkaa sen. He voivat myös läpikäydä “vale”-työhaastattelun keksittyihin työpaikkoihin, jotta he voivat tutustua työympäristöön. Heille voidaan opettaa tiettyjä työmoraalin ongelmia, asianmukaisia työetikettejä ja mitä he voivat odottaa työmarkkinoilta sekä mitkä heidän oikeutensa ovat työntekijänä. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tällaiset ohjelmat voivat auttaa nuoria seuraavaan urapolkuun koulun jälkeen, on se joko yliopisto, korkeakoulu tai jokin muu, joka takaa heidän menestyksensä työmarkkinoilla.

Mitä tapahtuu koulun jälkeen?

Koulu ei ole ainoa paikka, jossa nuori voi saada apua hakemaan työtä. Jos hän haluaa seurata korkeampaa koulutuksen polkua, joko korkeakoulua tai yliopistoa, saman logiikan täytyy päteä myös siellä. Näiden korkeampien laitoksien täytyy antaa laajempaa tuntemusta, mutta myös ohjata yksilöitä työmarkkinaa kohti työharjoittelujen tai koulutettujen neuvonantajien kautta. Ei ole olemassa parempaa kuin joko palkallinen tai palkaton työharjoittelu vastavalmistuneelle, jotta hän voi aloittaa ammatillisen uransa. Opetussuunnitelman moduulin ei pitäisi keskittyä vain puhtaaseen tietoon, mutta myös tämän käyttöön työmarkkinoilla. Mutta avun tarjoamisen ei pitäisi loppua korkeakouluissa tai yliopistoissa. Alku valmistumisen jälkeen on rankkaa. Työmarkkinat ovat vaikeita ja kilpailevia nykyään ja nuorten täytyy alituisesti pyrkiä hankkimaan uusia taitoja ja asiantuntemusta. Maisterintutkinnot ja/tai jotkin tietyt tutkinnot voivat olla ihanteellisia. Nuori ihminen hankkii kokemusta ja asiantuntemusta tietyllä alalla, täten hän on kilpailukykyisempi kuin muut. Suuri apu voi myös tulla työttömyyden, työvoimatoimiston ja valtion tai kansalaisjärjestöjen kautta. Ne voidaan varustaa erikoistuneilla neuvonantajilla tai asiantuntijoilla, jotka voivat ehdottaa avoimia työpaikkoja työttömille nuorille, jotka ovat lähellä heidän tutkintojaan, tietoa, erikoisalaa ja taitojansa.

opiskelijaelämä

Jokaiselle nuorelle voi olla heidän henkilökohtainen oppaansa auttamaan heitä luomaan ansioluettelonsa, saatekirjeensä ja valmistamaan heitä työpaikkatilaisuuksiin. He voivat suositella tiettyjä yrityksiä ja yhtiöitä, joihin he voivat etsiä työtä tai he voivat opastaa heidät hankkimaan lisää taitoja ja jopa vaihtamaan uraa, jos he ovat olleet työttömiä kauan. Kaiken kaikkiaan, koska työn etsiminen tämän päivän työmarkkinoilla on todella hankalaa ja haastavaa, nuoren pitäisi saada kaikki apu hän vain voi saada. Aikaisin koulusta lähtien ja sitten yliopistojen ja korkeakoulujen sekä eri työnvälitystoimistojen kautta saatu apu on välttämätöntä hyvän, vauraan ja tyydyttävän aseman takaamiseksi työmarkkinoilla, joka täyttää nuoren yksilönä ja antaa hänelle mahdollisuuden siirtyä eteenpäin elämänsä seuraavaan jaksoon.   

Miksi työt merkitsevät

Yksi ensimmäisistä kysymyksistä, jonka kysymme jutustelun aikana tavatessamme jonkun ensimmäistä kertaa, on “Mitä teet työksesi?”. Se saattaa kuulostaa ensin tylsältä kysymykseltä, mutta sitä se ei ole. Muuten emme kysy sitä niin paljoa. Vastauksesta, jonka saamme, hankimme paljon tietoa, joka määrittelee keskustelukumppanin persoonallisuuden ja suhteemme tulevaisuuden. Tämä johtuu siitä, että emme vain muokkaa itseämme, tarkoitustamme ja elämämme merkitystä työllisyyden kautta, mutta ajattelemme miten toiset näkevät roolimme, jota pelaamme yhteisössä ja yhteiskunnassa. Mutta miksi harjoittamamme työllisyys on niin tärkeää? Miksi työmme on tärkeää toimeentulon tienaamisen lisäksi? Monet ihmiset nykyään jakavat yhteisen uskon, että heidän työnsä ovat tarkoituksetonta toimintaa, 8-tuntinen vuoro on vain keino selviytyä. Suurin osa valitsee ammattinsa sen perusteella, kuinka iso palkka on kuukauden lopussa ja jos tämä ammatti jättää heille aikaa tavoitella muita, miellyttävämpiä aktiviteetteja. Joillakin ihmisillä on tapana ajatella työllisyytensä merkitystä ja sen mahdollista panosta yhteiskuntaan.

Syyt ja jälkivaikutukset

tylsää työtä

Tämän laajalle levinneen ilmiön syy voidaan paikantaa kehitysvaiheen aikana. Monet perheet asuvat uskon alla, että voit saada mitä vain elämässä ilman vaivannäköä. Jos äiti ja isä ilmaisevat vahvan paheksunnan töitänsä kohti (kuten useat ihmiset tekevät) kotona, pian jälkeläiset luultavasti kehittävät samanlaisen lähestymistavan. Koulu ja vertaispaine pelaavat myös merkittävän roolin. Kouluilla ja jokaisella ympärillämme on tapana käsittää työllisyys tylsänä, tarpeettomana ja merkityksettömänä.  Monet ihmiset, pakollisen koulutuksen jälkeen ja omistaen vain peruspätevyydet, päätyvät vieraaseen työhön, joihin heillä ei ole kiinnostusta. Mutta sen ei tarvitse olla niin. Ammattisi voi muuttaa elämäsi ja jopa toisten elämän. Jokainen asia, jonka teet, vaikuttaa suoraan itseesi ja epäsuorasti muihin ympärilläsi. Joko olet poliisi tai istut tiskin takana, luultavimmin työsi sisältää jonkin verran vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Suoriutumisellamme on välitön vaikutus myös työtovereihin ja ihmisiin, jotka tarvitsevat palveluamme. Jos palvelu suoritetaan ystävällisesti ja merkityksellisesti, niin paljon kuin mahdollista, se muodostaa heijastusvaikutuksen. Emme loppujen lopuksi ole vain työntekijöitä. Samaan aikaan olemme kuluttajia ja asiakkaita. Ja jos alamme tehdä työtämme merkityksellisesti, se vaikuttaa moniin muihin.

Vaikutus yhteisöön

Ei ole väliä, mikä ammattisi on, sen tekeminen oikein voi muuntaa koko yhteisön. Kovan työn ja vaivannäön kautta, voimme saavuttaa taloudellisen kasvun, mutta myös nostaa itsemme köyhyydestä ja osallistua vaurauteen. Esimerkkinä,  Adventure Project muutti kokonaisia yhteisöjä kovan työn kautta. Tämän takia sinun pitäisi valita työsi tarkkaan. On parempi työskennellä paikassa, joka täyttää sinut ja sallii sinun olevan täysin oma itsesi. Jossa sinun ei tarvitse kompromisoida tai teeskennellä olevasi joku muu, mutta jossa voit kasvaa ja levittää siipesi. Yksi valtava osa tämän takana on tuntea olevansa rakastettu ja kunnioitettu työtovereidesi kanssa. Olet saattanut työskennellä paikoissa, jossa työnantajasi kohteli sinua huonosti tai oli ilkeä sinulle ja tällä oli suora vaikutus mielialaasi sekä suorituskykyysi. Jos sinulla on hauskaa töissä, se vaikuttaa muuhun elämääsi työpaikan ulkopuolella ja kotona. Jos vihaat työtäsi, se varmasti näkyy myös kotona. Olet jatkuvasti vihainen ja pahantuulinen eikä sinulla ole tarpeeksi energiaa tehdä muuta kuin käydä töissä.

Uudet haasteet ja taidot

rutiini

Tosiasia joistakin ihmisistä on, että heillä on tapana polkea paikallaan nykyisessä asemassaan. He toistavat samaa tehtävää päivästä toiseen, eläen tylsää rutiinia, joka lopulta hidastaa heitä monessa muissa osissa jokapäiväistä elämäänsä. Sinun täytyy jatkuvasti haastaa itseäsi ja hankkia uusia taitoja. Jos tunnet olevasi jumissa nykyisessä työssäsi, pidä silmäsi auki muiden paikkojen varalle. Uusi työ ja uusi ympäristö auttaa sinua ehdottomasti hankkimaan uusia taitoja, tapaamaan uusia tuttavuuksia ja antaa sinulle sen työnnön, jonka tarvitset elämässä. Ja seuraavalla kerralla kun etsit töitä, älä vain tee ensimmäistä asiaa, joka koputtaa ovelle. Työsi merkitsee asioissa, joita et edes tiennyt mahdolliseksi.

Miksi hyvä ansioluettelo merkitsee

Yksi kiistaton fakta on, että tämän päivän maailma ei ole muuta kuin kilpailuhenkinen. Me kaikki pyrimme täydellisyyteen, erinomaisuuteen ja menestykseen samalla kun melkein kaikki toimintamme on valvonnan alla. Tavalla, jolla käyttäydymme, pukeudumme, puhumme ja kannamme itseämme, voi määritellä kuka olemme ja miten toiset havaitsevat meidät. Iässämme, enemmän kuin koskaan, imagomme on erittäin tärkeää yhteiskunnassa. Ensivaikutelmat kestävät ja jos ensivaikutelma ei ole siisti, tämän päivän nopeasti kehittyvässä ympäristössä kukaan ei voi tarjota sinulle toista. On aina olemassa joku nopeampi, samanarvoinen tai pätevämpi, joka voi täyttää asemasi. Työympäristön analogiassa, vaikutelmamme on ansioluettelomme. Kuvittele, että uusi työpaikka on saatavilla ja kuinka monta hakemusta henkilöstöpäällikkö saa. Tuhansista hakemuksista vain muutama valitaan työhaastatteluun ja vain yksi tai kaksi heistä palkataan. Tämä on miksi hyvä ja mallikas ansioluettelo merkitsee. Ansioluettelosi on ensivaikutelmasi jollekin, joka ei edes tunne sinua, kirjallisena. Sen täytyy erottua joukosta, olla yksityiskohtainen, suppea lukijalleen ja sisältää pätevyytesi ja vahvuuksesi. Sijoita itsesi hetkeksi sen ihmisen kenkiin, joka saa hakemuksesi tiettyyn asemaan.  Tämä ihminen, joka useimmissa tapauksissa ei tunne sinua henkilökohtaisesti ja ei myöskään tiedä yhtään, miltä näytät. Vaikka nykyaikaisessa maailmassa se ei enää ole se tapaus. Henkilöstöasiantuntija voi googlata nimesi, sosiaaliset (esim. LinkedIn, Facebook, Twitter ja Instagram) profiilisi ja hankkia monia henkilökohtaisia tai muita tietoja. Joten ole varovainen, mitä yksityiskohtia ilmoitat sosiaalisessa mediassa. Nykyään ne voivat toimia epävirallisena ansioluettelona.  Tämän yksilön täytyy sitten järjestellä ja luoda lista mahdollisista ehdokkaista haastatteluun ja tavata he henkilökohtaisesti.

Kuinka välttää ansioluettelosi päätymistä roskakoriin?

Kuinka välttää ansioluettelosi päätymistä roskakoriin?

Yksi ensimmäisistä asioista, joita managerit paheksuvat, ovat kieli- ja lauseopilliset virheet. Ennen kuin painat lähetä-nappia, varmista, että toinen tai kolmas silmäpari on tarkastellut ansioluetteloasi. Ystävä, sukulainen tai vaikka joku, jonka tunnet, joka työskentelee henkilöstöhallinnossa, voi tarjota sinulle selkeän käsityksen, miltä ansioluettelosi näyttää ja mitä sinun pitäisi jättää pois tai lisätä. Sen lisäksi, samalla kun laadit ansioluetteloasi, käytä oikeinkirjoituksen tarkistusta välttääksesi niitä pikkuruisia virheitä, joiden takia voit menettää sen aseman. Varmista sen lisäksi, että kiinnität erityistä huomiota jokaiseen yksityiskohtaan. Kaikki me tiedämme henkilökohtaisesta kokemuksesta, ylettömästä määrästä avoimista työpaikkoja, että emme arvosta jokaista hakemusta. Varmista, että ennen hakemista, luet kaikki yksityiskohdat, vaatimukset ja mukauta ansioluettelosi sen mukaan. Yksi suurimmista virheitä joku voi tehdä, on käyttää samaa ansioluetteloa jokaisen avoimen työpaikan hakemiseen. Joka on ihanteellista yhteen työpaikkaan, ei välttämättä ole toiseen ja sinun täytyisi tehdä välttämättömiä säätöjä. Esimerkiksi, yksi välttämätön pätevyys johonkin asemaan, täytyisi sijoittaa päällimmäiseksi ja muut yksityiskohdat, joita ei tarvita, voidaan jättää pois.  Yksi toinen tärkeä tapa varmistaa, että ansioluettelosi merkitsee, on sen rakenne. Sen täytyy olla täsmällinen ja noudattaa loogista järjestystä. Sen täytyy olla järjestetty osiin, jotka sisältävät kaikki merkitykselliset tiedot menneistä urista, tutkinnoista, pätevyyksistä ja henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteista. Suosi ranskalaisten viivojen ja taulukoiden käyttöä ja vältä pitkiä lauseita ja kappaleita. Ja kaiken kaikkiaan, ansioluettelosi räätälöiminen tiettyyn asemaan on yksi parhaista toimintasuunnitelmista, joita voit seurata. Jos esimerkiksi työpaikkailmoitus mainitsee, että pätevyysvaatimus x on tarpeellinen, aloita yksi ensimmäisistä viivoista tällä. Älä säästele adjektiiveja, jotka määrittelevät sinua ihmisenä, kuten ahkera, uskollinen, ihmisläheinen henkilö ja monia muita, sillä managerit yleensä kiinnittävät huomiota persoonallisuuteesi pätevyytesi lisäksi.Yksi asia, jota sinun pitäisi vältellä ansioluettelossasi, on valehteleminen ja yksityiskohtien kaunisteleminen. Tämä voi hankkia sinulle työhaastattelun, mutta et varmasti saa työtä. Jos jäät kiinni, se voi myös häpäistä sinut ja vahingoittaa mainettasi ja ei vain yhdellä tapaa.

Laita se merkitsemään

Laita se merkitsemään

Yksi parhaista asioista, jonka voit korostaa ansioluettelossa, on miten sovit tähän rooliin ja mitä voit tarjota yritykselle tulevaisuudessa. Useasti managerit eivät katso, missä olet työskennellyt menneisyydessä, mutta jos omistat tarvittavat taidot, tiedon ja pätevyyden suoriutuaksesi erinomaisesti tarjotussa roolissa. Jos omistat nämä asiat yhdessä ja sinulla on oikea persoonallisuus ja loistava ansioluettelo, vakuutan, että sinut palkataan.