Nuorten sukupolvien kohtaamat ongelmat

Elämme 2010-lukua. Maailma on muuttunut paljon viime vuosikymmenten aikana. Mitä kaikkia ongelmia muutokset ovat tuoneet tullessaan? Se, mikä oli päivänselvää muutama vuosikymmen sitten, ei ole sitä enää nykyään. Ihmisten tavat ovat muuttuneet, älypuhelimet ovat juurtuneet nuoren sukupolven kämmeniin ja robotit vievät ihmisen työt. Nämä ovat osaltaan muuttaneet asioita. Kuinka tämä kaikki vaikuttaa nykyajan nuorisoon? Monellakin tavalla. Nykynuorten tulee osata pärjätä erilaisten arkisten haasteiden kanssa kuin joiden kanssa vanhempi sukupolvi aikanaan paini. Lue lisää, niin ymmärrät, mitä tarkoitamme.

Haasteita työn suhteen

Nykyajan tehtaat ja niiden koneet kehittyvät koko ajan tehokkaammiksi ja tästä syystä ihmistä ei enää välttämättä tarvita jokaiseen työtehtävään. Tämä on vähentänyt henkilöstön määrää monissa tehtaissa, joka taas on johtanut työpaikkojen vähenemiseen. Robotti on aina yhtä tarkka, se ei tarvitse taukoja eikä sen työstä tarvitse maksaa palkkaa. Työpaikan saanti on vaikeutunut myös siitä syystä, että yhä useammassa työpaikassa työntekijältä vaaditaan joko alan koulutus tai kokemusta. Tämä on tietysti mahdotonta nuorelle, joka ei ole vielä käynyt koulua loppuun. Tämä kaikki tuottaa haasteita, joihin nuoren on keksittävä ratkaisu. Monet päätyvät tekemään esimerkiksi vuokratyötä tai jopa ilmaista harjoittelutyötä. Vuokratyö saattaa sopia monelle, kun taas monet pettyvät usein, kun eivät saakaan jatkaa haluamassaan työpaikassa muutamaa kuukautta pidempään.

Odotuksia

sosiaalisen median uhat

Olet saattanut huomata, että meikit ja aiemmin aikuisten vaatteiksi luokitellut vaatteet tulevat yleisesti käyttöön huomattavasti aiemmin kuin ennen. Kaveripiiri, sosiaalinen media ja muut mediat, kuten lehdet ja tv-ohjelmat tuovat paineita ja nuori haluaa ehkä kuulua muottiin. Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa on rajua ja yhä useampi tuntee tarvetta seurata muotia ja ulkonäkönormeja. Tämä voi johtaa itsetunto-ongelmiin. Lehtien malleilla ei näy näppylöitä, he eivät ole ylipainoisia, he ovat rikkaita, käyttävät kalliita muotivaatteita ja heidän elämänsä vaikuttaa muutenkin loisteliaalta ja täydelliseltä. Tämä ei kuitenkaan ole totta, vaan lehtien luomaa illuusiota. Jokaisen tulisi pystyä olemaan oma itsensä, mutta tämä voi olla nykymaailmassa haasteellista.Myös kodin suhteen on tiettyjä odotuksia. Koti halutaan pitää siistinä ja valokuvauskelpoisena. Eihän yllätysvieraiden sovi nähdä epäsiistejä kotia. Koti sisustetaan viimeisimpien trendien mukaan, napataan kuva ja julkaistaan Instagramissa. Moni uuteen kotiin juuri muuttanut nuori saattaa kokea kotinsa epätrendikkääksi, jos ei olekaan heti varaa hienoihin valkoisiin kalusteisiin tai hopeisiin kynttilänjalkoihin. Tämä on kuitenkin usein se todellinen tilanne. Joukkoon kuulumisen tunne saattaa johtaa taloudellisiin vaikeuksiin. On kuitenkin suositeltavaa saada talous- ja työpaikka-asiat kuntoon ennen suurempia sisustuskuluja.

Ruutuaika

Netflix

Älypuhelimet ja Netflix ovat nykyaikaa. Lähes kaikilla kulkee puhelin jatkuvasti mukana ja toisilla se on kädessä aina, kun mahdollista. Tämän lisäksi katsotaan paljon televisiota tai pelataan pelejä. Koulun älylaitteiden käytöstä puhumattakaan. Päivittäinen ruutuaikasuositus on pari tuntia ja tämä ylittyy nykynuorisolla erittäin helposti. Näytön liiallinen tuijottelu aiheuttaa niin uni- kuin muitakin terveysongelmia. Nuorelle saattaa tulla ongelmia painon tai silmien kanssa. Myös aidot sosiaaliset suhteet kärsivät. Sosiaaliseen mediaan käytetty aika voi jopa ylittää aidosti ihmisten kanssa vietetyn laatuajan. Täytyy muistaa, että sosiaalisen median kautta kerätyt virtuaaliset ihmissuhteet eivät korvaa aitoja kanssakäymisiä toisten ihmisten kanssa. Näytön sinisen valon on myös todettu heikentävän unenlaatua, jolloin nuori voi heräillä yöllä tai nukahtaminen on vaikeaa. Tämä johtaa luonnollisesti väsymykseen päivällä. Ruutuaikaa tulisi pyrkiä vähentämään niin, ettei se vaikuta sosiaalisiin suhteisiin tai pidä nuorta hereillä turhan pitkään.

Teini-ikäisten ohjaus

Nyt enemmän kuin koskaan, koulujen painostamisen määrän, teini-iän rikollisuuden ja nuorien vaikeuksien takia teini-iän ohjaus on enemmän kuin välttämätöntä. Tämän päivän teinit elävät todella hämmentävässä maailmassa. Heillä on pääsy rajoittamattomaan määrään tietoa ja materiaalia ja jotkut niistä ovat kiistanalaisia ja sopimattomia. Kiusaaminen koulussa on uhkaavaa ja vertaispaine sekä hyväksyminen voivat olla jatkuvaa taistelua. Kotona, he voivat todistaa perheväkivaltaa, avioeroja ja asumuseroja sekä ankaria taloudellisia elinoloja. Teinit ovat tulevaisuutemme sosiaalisesti sekä taloudellisesti. Heidän kasvatuksensa ovat ratkaisevia ja voivat johtaa mallikansalaisiin ja aikuisiin.

Teini-ikäisten ohjauksen eri muodot

Kaikki alkaa ja loppuu perheestä. Jos teini on onnekas ja asuu ystävällisessä perheympäristössä, ohjauksen ensimmäinen lähde voi alkaa kotona. Teinin pitäisi tuntea olonsa mukavaksi etsiessään apua vanhemmilta, vanhemmilta sisaruksilta ja muilta perheenjäseniltä. Mikä vain ongelma, joka ilmestyy, hänen pitäisi pystyä luottamaan läheisempään perheeseen ohjauksen lähteenä. Toisaalta, tämän pitää muodostaa etusija perheenjäsenissä. Paras ohjausmenetelmä on näyttää esimerkkiä. Sanat voivat olla lohduttavia ja auttavia, mutta jos toiminta ja teot seuraavat sitä, voimme olla varmoja, että teini seuraa oikeaa polkua. Kaiken kaikkiaan, teinin mukavuus puhua mistä vain ongelmista kotona on tärkeää.Toinen teinin ohjausmenetelmä, varsinkin uskonnollisessa yhteiskunnassa, voi olla uskonnollisien hahmojen läpi. Pappi tai kuka vain muu virkamies voi toimia teinin neuvonantajana. Joko saarnauksien tai henkilökohtaisten suhteiden kautta, tietämyksen ja elämän taidot voidaan antaa teineille. Monet kirkot ympäri maailmaa kehittävät mentorointiohjelmia, jotka on erityisesti omistettu tuomaan teinit yhteen tiukkaan yhteisöön. Ohjauksen käytön peruskeino on kouluympäristön kautta. Teinit käyttävät merkittävän määrän aikaa koulussa, ollen vuorovaikutuksessa ikäisiensä ja muiden aikuisten kanssa, muodostaen suhteita ja hankkien taitoja, jotka ovat hyödyllisiä myöhemmin elämässä. Voimme harkita, että koulu on yhteiskunnan pienoiskoko. Koulussa teinien täytyy pystyä saamaan ohjausta monen kanavan kautta ja huomioida valtavan vaikutelman ongelmia.

koulutus on tulevaisuutta

Koulussa käymisen tarkoitus ja syy on hankkia tietämystä ja koulun täytyy valmistaa teinit aikuiselämään ja työmarkkinoille astumiseen. Ohjaus pitäisi keskittää ennen kaikkea tähän alueeseen. Jos teinillä on aukkoja tiettyyn aineeseen liittyen, heidän pitäisi pystyä pyytää apua opettajilta ja neuvonantajilta. Koulujen täytyy myös valmistaa teinejä valitsemaan sopiva ja täyttävä ura ja seurata polkua, joka johdattavat heidät olemaan kilpailuhenkisiä työmarkkinoilla. Erityisohjausta täytyy opettaa kouluissa, esittäen tietoja oppilaille työtilaisuuksista, yliopistoista ja korkeakoulujen opinnoista, jotta heillä on oikea käsitys markkinoista. Lopuksi ja yhtä tärkeästi, koulut on varustettava koulutetuilla psykologeilla ja asiantuntijoilla, jotka toimivat ohjaajina teinin hyvinvointiin ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Lapset ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa koulussa tai voivat kantaa taakkaa kotoa. Kiusaaminen ja suorituskyvyn ahdistuneisuus voivat myös olla epämukavuuden lähde. Jos teinit eivät puhu näistä asioista jonkun kanssa, se voi aiheuttaa monia ongelmia. Jopa opettajat ja muut koulun henkilökunta voivat toimia ohjaajina teineille, mutta on erittäin suositeltavaa, että tämä prosessi tehtäisiin koulutettujen henkilöiden avulla.

Miksi teinien ohjaaminen on tärkeää

Teinit elävät todella hämmentävässä maailmassa. He ovat kehityksen alla ja he ovat jatkuvasti monen ärsykkeen alla ja se voi johtaa heitä tekemään vääriä päätöksiä.  Päätöksiä, jotka myöhemmin johtavat epäterveellisiin suhteisiin tai vaikeuteen varmistaa pysyvää työpaikkaa. Sen lisäksi, teinit voivat olla vertaispaineen alla suorittaa toimintoja, jotka ovat normaalisti kiellettyjä heidän ikäisilleen. Yksi esimerkki on tupakointi tai juominen. Ilman ohjaajan läsnäoloa, teinien käytös voi riistäytyä käsistä, joka johtaa vakaviin ongelmiin.

Pviisauden ohjaaja

Ohjaajan läsnäoloon voit luottaa ja puhua vapaasti ja se voi olla elämää muuttavaa. Ohjaaja voi auttaa viisauden, tietämyksen ja elämän taitojen kanssa, jotka vaikuttavat suuresti teiniin ja muuntavat heidät mallikansalaisiksi, oppilaiksi, yhteisön jäseniksi ja myöhemmin työntekijiksi ja vanhemmiksi. Tämä voi myös johtaa kestäväksi ympyräksi. Jos teini saa suurta apua ohjaajalta, tämä on yleensä unohtumaton kokemus. Ja tämä teini kasvaa täysin ymmärtäen hyvän ohjauksen tärkeyden.  Myöhemmin, he toimivat itsekseen ohjaajina toisille ja varmistavat tarjoamalla yhtä unohtumattoman kokemuksen. Ohjatusta tulee sitten ohjaaja.

Nuorten ihmisten auttaminen työn hankkimisessa

Nuoret ihmiset ovat planeettamme tulevaisuus. He tulevat perimään kaikki, johon aikaisemmat sukupolvet ovat pyrkineet, suojellakseen ja lisätäkseen heidän saavutuksiaan. Tämän vuoksi on tärkeää kouluttaa ja valmistaa nuoria asianmukaisesti, jotta he voivat siirtyä sujuvasti aikuisuuteen ja astua työmarkkinoille. Vakaa asemamme on, että kaikki alkaa koulutuksesta ja kulttuurista. Uskomme, että yksi suurimmista perinteisen koulutuksen puutteista on sen riittämättömyys valmistaa nuoria aikuisten elämään. Vaikka se on ammattitaitoinen tiedon jakamisessa ja viisauden antamisessa, se ei ole niin hyvä elämän taitojen siirrossa. Uskomme, että yhteistyötä, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua ei käsitellä tarpeeksi luokkahuoneissa nykyään. Koko sukupolven lapset käyvät läpi pakollisen koulutuksen ilman, että heitä valmistellaan työmarkkinoille. Tämän takia nuorten auttaminen työn hankkimisessa täytyisi alkaa koulusta.

Miten koulut voivat auttaa?

Perinteisen opetussuunnitelman lisäksi, koulujen pitäisi yhdistää nuorten ihmisten perehdyttäminen työmarkkinaa kohti aikatauluopetukseensa. Opetus voi sisältää tietoa työmarkkinoiden nykytilanteesta, tietoa ammateista, jotka ovat tärkeimpiä ja kuinka markkinat voivat hyödyntää palkkaa, odotuksia ja yksilöllisiä oikeuksia. Yksi hyvä esimerkki tulee Romaniasta. Se on sisältänyt uranohjausohjelman koulutukseensa, jonka tarkoituksena on saada lapset mukaan urakehitysprosessiinsa viimeisimpinä vuosina alemman toiseen asteen koulutuksen aikana. Lapset asetetaan oppimisprosessin keskelle, täten he hankkivat monia elämän taitoja, jotka osoittautuvat välttämättömiksi myöhemmin elämässä.

sinun täytyy rakastaa työtäsi

Esimerkiksi, vastaavien ohjelmien kautta, nuoret voivat määrittää ja tutkia tiettyjä kiinnostuksen kohteitaan ja mieltymyksiä ja valita monesta liiketoiminnan alueesta, jotka ovat lähempänä sydäntään. Erikoistuneiden psykologien ja psykometristen testien avulla, he voivat tutustua omiin kykyihinsä ja taitoihinsa ja mihin heidän tarvitsee suunnata energiansa, jotta he voivat menestyä myöhemmin elämässä. Oppilaat voivat luoda omat ansioluettelonsa ja saatekirjeensä ja asiantuntija, esimerkiksi henkilöstöhallinnosta, tarkistaa ja muokkaa sen. He voivat myös läpikäydä “vale”-työhaastattelun keksittyihin työpaikkoihin, jotta he voivat tutustua työympäristöön. Heille voidaan opettaa tiettyjä työmoraalin ongelmia, asianmukaisia työetikettejä ja mitä he voivat odottaa työmarkkinoilta sekä mitkä heidän oikeutensa ovat työntekijänä. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tällaiset ohjelmat voivat auttaa nuoria seuraavaan urapolkuun koulun jälkeen, on se joko yliopisto, korkeakoulu tai jokin muu, joka takaa heidän menestyksensä työmarkkinoilla.

Mitä tapahtuu koulun jälkeen?

Koulu ei ole ainoa paikka, jossa nuori voi saada apua hakemaan työtä. Jos hän haluaa seurata korkeampaa koulutuksen polkua, joko korkeakoulua tai yliopistoa, saman logiikan täytyy päteä myös siellä. Näiden korkeampien laitoksien täytyy antaa laajempaa tuntemusta, mutta myös ohjata yksilöitä työmarkkinaa kohti työharjoittelujen tai koulutettujen neuvonantajien kautta. Ei ole olemassa parempaa kuin joko palkallinen tai palkaton työharjoittelu vastavalmistuneelle, jotta hän voi aloittaa ammatillisen uransa. Opetussuunnitelman moduulin ei pitäisi keskittyä vain puhtaaseen tietoon, mutta myös tämän käyttöön työmarkkinoilla. Mutta avun tarjoamisen ei pitäisi loppua korkeakouluissa tai yliopistoissa. Alku valmistumisen jälkeen on rankkaa. Työmarkkinat ovat vaikeita ja kilpailevia nykyään ja nuorten täytyy alituisesti pyrkiä hankkimaan uusia taitoja ja asiantuntemusta. Maisterintutkinnot ja/tai jotkin tietyt tutkinnot voivat olla ihanteellisia. Nuori ihminen hankkii kokemusta ja asiantuntemusta tietyllä alalla, täten hän on kilpailukykyisempi kuin muut. Suuri apu voi myös tulla työttömyyden, työvoimatoimiston ja valtion tai kansalaisjärjestöjen kautta. Ne voidaan varustaa erikoistuneilla neuvonantajilla tai asiantuntijoilla, jotka voivat ehdottaa avoimia työpaikkoja työttömille nuorille, jotka ovat lähellä heidän tutkintojaan, tietoa, erikoisalaa ja taitojansa.

opiskelijaelämä

Jokaiselle nuorelle voi olla heidän henkilökohtainen oppaansa auttamaan heitä luomaan ansioluettelonsa, saatekirjeensä ja valmistamaan heitä työpaikkatilaisuuksiin. He voivat suositella tiettyjä yrityksiä ja yhtiöitä, joihin he voivat etsiä työtä tai he voivat opastaa heidät hankkimaan lisää taitoja ja jopa vaihtamaan uraa, jos he ovat olleet työttömiä kauan. Kaiken kaikkiaan, koska työn etsiminen tämän päivän työmarkkinoilla on todella hankalaa ja haastavaa, nuoren pitäisi saada kaikki apu hän vain voi saada. Aikaisin koulusta lähtien ja sitten yliopistojen ja korkeakoulujen sekä eri työnvälitystoimistojen kautta saatu apu on välttämätöntä hyvän, vauraan ja tyydyttävän aseman takaamiseksi työmarkkinoilla, joka täyttää nuoren yksilönä ja antaa hänelle mahdollisuuden siirtyä eteenpäin elämänsä seuraavaan jaksoon.   

Miksi työt merkitsevät

Yksi ensimmäisistä kysymyksistä, jonka kysymme jutustelun aikana tavatessamme jonkun ensimmäistä kertaa, on “Mitä teet työksesi?”. Se saattaa kuulostaa ensin tylsältä kysymykseltä, mutta sitä se ei ole. Muuten emme kysy sitä niin paljoa. Vastauksesta, jonka saamme, hankimme paljon tietoa, joka määrittelee keskustelukumppanin persoonallisuuden ja suhteemme tulevaisuuden. Tämä johtuu siitä, että emme vain muokkaa itseämme, tarkoitustamme ja elämämme merkitystä työllisyyden kautta, mutta ajattelemme miten toiset näkevät roolimme, jota pelaamme yhteisössä ja yhteiskunnassa. Mutta miksi harjoittamamme työllisyys on niin tärkeää? Miksi työmme on tärkeää toimeentulon tienaamisen lisäksi? Monet ihmiset nykyään jakavat yhteisen uskon, että heidän työnsä ovat tarkoituksetonta toimintaa, 8-tuntinen vuoro on vain keino selviytyä. Suurin osa valitsee ammattinsa sen perusteella, kuinka iso palkka on kuukauden lopussa ja jos tämä ammatti jättää heille aikaa tavoitella muita, miellyttävämpiä aktiviteetteja. Joillakin ihmisillä on tapana ajatella työllisyytensä merkitystä ja sen mahdollista panosta yhteiskuntaan.

Syyt ja jälkivaikutukset

tylsää työtä

Tämän laajalle levinneen ilmiön syy voidaan paikantaa kehitysvaiheen aikana. Monet perheet asuvat uskon alla, että voit saada mitä vain elämässä ilman vaivannäköä. Jos äiti ja isä ilmaisevat vahvan paheksunnan töitänsä kohti (kuten useat ihmiset tekevät) kotona, pian jälkeläiset luultavasti kehittävät samanlaisen lähestymistavan. Koulu ja vertaispaine pelaavat myös merkittävän roolin. Kouluilla ja jokaisella ympärillämme on tapana käsittää työllisyys tylsänä, tarpeettomana ja merkityksettömänä.  Monet ihmiset, pakollisen koulutuksen jälkeen ja omistaen vain peruspätevyydet, päätyvät vieraaseen työhön, joihin heillä ei ole kiinnostusta. Mutta sen ei tarvitse olla niin. Ammattisi voi muuttaa elämäsi ja jopa toisten elämän. Jokainen asia, jonka teet, vaikuttaa suoraan itseesi ja epäsuorasti muihin ympärilläsi. Joko olet poliisi tai istut tiskin takana, luultavimmin työsi sisältää jonkin verran vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Suoriutumisellamme on välitön vaikutus myös työtovereihin ja ihmisiin, jotka tarvitsevat palveluamme. Jos palvelu suoritetaan ystävällisesti ja merkityksellisesti, niin paljon kuin mahdollista, se muodostaa heijastusvaikutuksen. Emme loppujen lopuksi ole vain työntekijöitä. Samaan aikaan olemme kuluttajia ja asiakkaita. Ja jos alamme tehdä työtämme merkityksellisesti, se vaikuttaa moniin muihin.

Vaikutus yhteisöön

Ei ole väliä, mikä ammattisi on, sen tekeminen oikein voi muuntaa koko yhteisön. Kovan työn ja vaivannäön kautta, voimme saavuttaa taloudellisen kasvun, mutta myös nostaa itsemme köyhyydestä ja osallistua vaurauteen. Esimerkkinä,  Adventure Project muutti kokonaisia yhteisöjä kovan työn kautta. Tämän takia sinun pitäisi valita työsi tarkkaan. On parempi työskennellä paikassa, joka täyttää sinut ja sallii sinun olevan täysin oma itsesi. Jossa sinun ei tarvitse kompromisoida tai teeskennellä olevasi joku muu, mutta jossa voit kasvaa ja levittää siipesi. Yksi valtava osa tämän takana on tuntea olevansa rakastettu ja kunnioitettu työtovereidesi kanssa. Olet saattanut työskennellä paikoissa, jossa työnantajasi kohteli sinua huonosti tai oli ilkeä sinulle ja tällä oli suora vaikutus mielialaasi sekä suorituskykyysi. Jos sinulla on hauskaa töissä, se vaikuttaa muuhun elämääsi työpaikan ulkopuolella ja kotona. Jos vihaat työtäsi, se varmasti näkyy myös kotona. Olet jatkuvasti vihainen ja pahantuulinen eikä sinulla ole tarpeeksi energiaa tehdä muuta kuin käydä töissä.

Uudet haasteet ja taidot

rutiini

Tosiasia joistakin ihmisistä on, että heillä on tapana polkea paikallaan nykyisessä asemassaan. He toistavat samaa tehtävää päivästä toiseen, eläen tylsää rutiinia, joka lopulta hidastaa heitä monessa muissa osissa jokapäiväistä elämäänsä. Sinun täytyy jatkuvasti haastaa itseäsi ja hankkia uusia taitoja. Jos tunnet olevasi jumissa nykyisessä työssäsi, pidä silmäsi auki muiden paikkojen varalle. Uusi työ ja uusi ympäristö auttaa sinua ehdottomasti hankkimaan uusia taitoja, tapaamaan uusia tuttavuuksia ja antaa sinulle sen työnnön, jonka tarvitset elämässä. Ja seuraavalla kerralla kun etsit töitä, älä vain tee ensimmäistä asiaa, joka koputtaa ovelle. Työsi merkitsee asioissa, joita et edes tiennyt mahdolliseksi.